Baza zanimanja

Preuzimač/ica rizika za imovinska osiguranja

Na osnovu parametara (podaci iz upitnika, izveštaja i sl.) radi se procena rizika - verovatnoća nastanka štetnog događaja (požara, krađe, loma) i na osnovu toga određuje premija osiguranja kao cena koju klijent plaća
Osiguravajuća kuća, banka
----------
Pozicije niže na hijerarhiji.
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Analitičko razmišljanje
  • Menadžment novca
  • Radoznalost
  • Savesnost, odgovoronost
raznovrsnost posla (od proizvodnih preduzeća i veletrgovina do banaka); sinteza raznih tehničkih i ekonomskih znanja koja se neprestano dopunjuje...
velika odgovornost; pritisak klijenata/prodajne sile/šteta; odlučivanje bez dovoljne količine informacija
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.