Baza zanimanja

Radio novinar/ka

Aktivno učešće u pripremi i realizaciji emisija i delova programa kao i u radu produkcijskog tima; saradnja sa novinarima iz deska, rad u desku, prikupljanje informacija iz svih mogućih dostupnih izvora, njihova obrada za radijsku formu; prezentovanje informacija sa lica mesta i tako dalje
Radio stanica
Gimnazija
Pomoćnik na radiju
do 6 meseci
do 20 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Istraživačke
  • Kreativno razmišljanje
  • Komunikativnost
  • Radoznalost
Puna informisanost o aktuelnim temama i događajima iz svih oblasti
privatni život može da trpi
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.