Baza zanimanja

Farmaceut/kinja - komercijalni/a saradnik/ca u veleprodaji

Kontakti sa kupcima (apotekama), sklapanje ugovora, kreiranje i promocija uslova prodaje

Veleprodaja lekova, dijetetskih sredstava, medicinskog materijala; farmaceutska kompanija; predstavništvo međunarodne farmacetutske kompanije.
Medicinska škola, farmaceutsko-fizioterapeutska škola, hemijsko-tehnološka &sca
Usavršavanje stranih jezika, rada na računaru i poznavanje ekonomskih propisa i komercijalnih procesa.

Stažiranje u apoteci, stručni saradnik u apoteci.

do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Pregovaračke
  • Trgovačke
  • Komunikativnost
  • Savesnost, odgovoronost
Fleksibilno radno vreme i korišćenje službenog automobila.
Stalni pritisak za povećanje obima posla, sledstveno mogućnosti ulaska u rizične poslove koji se završavaju finansijskim gubicima. Česta putovanja, puno vremena provedenog u automobilu.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.