Baza zanimanja

Sekretar/ica

Korespondencija sa najvažnijim poslovnim partnerima, praćenje dnevne štampe kako domaće tako i strane i prevod najvažnijih članaka vezanih za delatnost institucije, pisanje izveštaja po zahtevu partner institucija, pružanje pomoći poslovnim partnerima na polju stranih ulaganja
državna institucija, nevladina organizacija, privatna poslovna firma
Gimnazija
BOŠ, Evropski pokret - "Primenjena diplomatija", jedan semestar na Univerzitetu u Segedinu u okviru razmene studenata, znanje pet stranih jezika na visokom nivou
Stručna praksa
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Istraživačke
 • Analitičko razmišljanje
 • Veština rada pod pritiskom
 • Timski rad
 • Komunikativnost
 • Energičnost
 • Skoncentrisanost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
Mogućnost stvaranja poslovnih kontakata i dobre komunikacije sa partnerskim institucijama
Sužene mogućnosti napredovanja u karijeri
U ovom poslu nema mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.