Baza zanimanja

Klinički psiholog/psihološkinja

Dve osnovne delatnosti:

1) psihodijagnostika (individualni i grupni rad sa pacijentima, posmatranje ponašanja, intervju, zadavanje i tumačenje nalaza psiholoških testova, procena intelektualnih sposonosti, uračunljivosti i podobnosti za roditeljstvo)

2) psihoterapija (individualna, grupna, porodična)
odnos ove dve osnovne delatnosti zavisi od obučenosti psihologa (dodatne obuke za različite tehnike i testove, psihoterapiju), pozicije na kojoj je zaposlen/a (npr. vrsta odeljenja) i uobičajene prakse u instituciji. Uz to, značajan deo posla jeste saradnja sa ostalim stručnjacima (psihijatrima, lekarima... zavisno od odeljenja na kom radi), te, stoga i timski sastanci u okviru kojih se diskutuje o pacijentima koji se leče hospitalno i dogovara plan daljeg tretmana, prijem klijenata i rad na njihovim problemima, kao i razgovor o osobnim teškoćama pri radu sa pacijentima kako bi se prevenirao sindrom sagorevanja, pružanje podrške kolegama i rad na međusobnoj komunikaciji).
Psihijatrijske bolnice, psihološka savetovališta, kliničko-bolnički centri, domovi zdravlja, krizni centri, instituti za mentalno zdravlje, zatvori, policija, sudovi
četvorogodišnja obuka za sistemskog porodičnog psihoterapeuta, trener komunikacijskih veština, ljudska prava, timski rad.
od 500 do 600 evra
Volonterski rad, NVO, obuka na sistemskoj porodičnoj psihoterapiji.
preko 3 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Analitičko razmišljanje
  • Pomagačke, humanističke
  • Komunikativnost
  • Radoznalost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Dobrodušnost
Interesantan, nudi puno prostora za lično i profesionalno usavršavanje, ne postoji rutina, mogućnost stalnog sticanja novih veština, sloboda da se samostalno organizuje i planira rad, ali i timski rad i podrška.
slaba zarada (u državnom sektoru), zahteva puno strpljenja (da bi se ljudima pomoglo kroz psihoterapiju potrebno je puno vremena), nemogućnost adekvatnog i pravovremenog obrazovanja, skupo usavršavanje, otpori okruženja
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.