Baza zanimanja

Sociolog / sociološkinja

Istraživanje promena u društvu, promovisanje kulture i rad sa NVO, Organizovanje istraživanja, pisanje radova. Sociologija je jedna nauka ali postoje neke relativno nezavisne oblasti ove nauke. Neki sociolozi se bave proučavanjem strukture društva, drugi pak proučavanjem grada ili sela, zatim marginalnih grupa (kao što su npr. Romi), različitih društvenih fenomena kao što je na primer korupcija, sporta, medija, bolesti zavisnosti, ili se bave sociologijom porodice, kulture, umetnosti...
Ambasada, Nevladina organizacija, Istraživački institut, škola.- Sociolozi mogu da rade u srednjim školama kao profesori sociologije, ustava i prava građana. Na matičnom fakultetu kao profesori/asistenti na različitim predmetima, ali i na nematičnim fakultetima na kojima kao obavezni ili izborni predmet postoji sociologija, takvi su ekonomski, pravni, saobraćajni, fakultet političkih nauka, neki drugi smerovi na Filozofskom fakultetu, i mnogi drugi. Mnogi sociolozi rade kao naučnici istraživači u institutima, koje su ustanove pod nadležnošću Ministarstva nauke. Neki od njih su Institut društvenih nauka, Institut za sociološka i kriminološka istraživanja i drugi. Često sociolozi rade kao novinari baveći se uglavnom društveno-političkim temama, bilo u dnevnim novinama ili u raznim nedeljnicima.
U slučaju zaposlenja na institutu potrebno je upisati postdiplomske studije.
Rad u srednjoj školi, volonterski rad u NVO, anketarski poslovi tokom studija
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Timski rad
  • Komunikativnost
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
Kreativan posao, zanimljivo je istraživanje ljudskog društva i društvenih pojava za one koje to zanima; rad sa ljudima je zanimljiv
Nesigurna situacija na tržištu rada
Veliki broj sociologa radi u državnoj upravi, tu mislimo na sve strukture državne uprave od grada, opštine, preko pokrajinskog do državnog nivoa. Znači od nekih gradskih sekretarijata pa do nekih ministarstava. Poslovi u ovim sektorima su krajnje raznovrsni, ali najčešće su deo tima nadležnog za neko pitanje. Unutar državne uprave nalaze se i Centri za socijalni rad. Za razliku od samih socijalnih radnika koji tu rade direktno sa pojedincima korisnicima usluga centra, sociolozi su uglavnom zaduženi za poslove planiranja socijalnih politika i programa na nivou grada, države...

Ovome blizak je i rad u Nacionalnoj agenciji za zapošljavanje, gde takođe za njih ima mesta. Slično ovim poslovima mođe da izgleda i rad u nevladinim organizacijama. To je zapravo potpuno drugi sektor, finansiran ne od države već od nezavisnih donatora, ali poslovi kojima se tamo bave sociolozi mogu biti ili slični onima koji se rade u državnoj upravi ili se pak bave svim onim stvarima i pitanjima kojima se država, iz nekog razloga, još ne bavi. To su uglavnom različiti projekti i programi koji su istraživačkog, edukativnog ili pomažućeg karaktera.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.