Baza zanimanja

Direktor/ka bankarske filijale

Jedna od primamljivih opcija po završenom obrazovanju i stečenom radnom iskustvu jeste bavljenje menadžmentom bankarske filijale. Ova pozicija omogućava kontrolu protoka finansijskih sredstava između centralne filijale i filijale na lokalu, kao i između klijenata (fizičkih i pravnih lica) i banke. Pored izazova, radno mesto direktora bankarske filijale donosi i veliku odgovornost, prema klijentima, prema zaposlenima i prema nadređenima.
Banka
Seminari za liderstvo i uspešniji menadžment, upravljanje kadrovima i timski rad.
Službenik u banci, načelnik sektora, zamenik direktora filijale, direktor filijale.
preko 3 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Liderske (veštine vođstva)
  • Organizacione
  • Veština rada pod pritiskom
  • Menadžment novca
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
Mogućnost kontrole i upravljanja protokom novca, uticaja na dobrobit ekonomije u društvu, mogućnost usluživanja klijenata.
Stres, problemi u radu sa zaposlenima, rad pod pritiskom.
Na kojim mestima rade bankari i kojim sve poslovima mogu da se bave?

Osobe koje zavrže prvi stepen akademskih studija smer finansije, bankarstvo i osiguranje, mogu da obavljaju sledeće poslove:
- Poslove finansija, računovodstva, revizije, marketinga i menadžmenta u kompanijama koje se bave bankarstvom, osiguranjem, kao i u organizacionim celinama preduzeća iz različitih privrednih oblasti u domenu finansija.
- Poslove Portfolio menadžmenta
- Poslove Menadžera u medjunarodnim finansijskim institucijama
- Poslove Finansijskih stručnjaka (menadžeri za lokalne finansije, finansijska tržišta, agro-ruralne finansije, itd.)
- Poslove Risk menadžera (Menadžera rizika)
- Aktuarske poslove
- Poslove Procenitelja rizika i šteta u osiguranju
- Poslove Posrednika i zastupnika u osiguranju,
- Poslove dilera i brokera na berzi
- Poslove Menadžera u finansijama, bankarstvu i osiguranju
- Poslove Finansijskih inspektora (za banke i osiguravajuće kompanije prvenstveno)
- Poslove Finansijskih konsultanata
- Poslove sudskog veštačenja za finansije i osiguranje
- Poslove Stručnih saradnika u Komisiji za HOV, ministarstvu za finansije, rad i socijalna pitanja
- Poslove Menadžera u penzijskim i zdravstvenim fondovima
- Poslove javnog informisanja za ekonomske rubrike
- Poslove Statističara u osiguravajućim kompanijama, penzijskim i zdravstvenim fondovima
- Poslove Menadžera za investicije i razvoj
- Poslove Saradnika na naučno istraživačkim projektima
- Poslove predavača ekonomskih, računovodstvenih i finansijskih predmeta.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.