Baza zanimanja

Komercijalni/a direktor/ka

Praćenje kretanja sirovina i gotovih proizvoda na tržištu, izrada planova na osnovu kojih će se vršiti konkretni zadaci nabavke i prodaje, kontaktiranje dobavljača i korisnika proizvoda.
Kompanijama koje se bavi prodajom, privatnim firmama za prodaju, predstavništvima stranih kompanija
Gimnazija
Stručni seminari o poslovnom obrazovanju
Komercijalista, radnik u prodaji
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Liderske (veštine vođstva)
  • Pregovaračke
  • Administrativne
  • Organizacione
  • Analitičko razmišljanje
  • Timski rad
  • Menadžment novca
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
Veliki broj poslova se obavlja van ustanove u kojoj osoba radi, uslovi rada su prijatni, ostvaruju se brojni kontakti sa stručnim licima.
Izloženost stresu i preuzimanje velike odgovornosti.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.