Baza zanimanja

Bankarski/a službenik/ica

Bankarski službenik je jedan od trenutno najpopularnijih i najtraženijih obrazovnih profila na tržištu radne snage u Srbiji. Bankarski službenici rade u svim bankama i drugim finansijskim organizacijama: štedionicama, štedno-kreditnim zadrugama i drugim finansijskim institucijama.

Bankarski službenik koji informiše klijente banke o svim pitanjima u vezi sa novčanim poslovima i kapitalom je šalterski bankarski radnik ili blagajnik. Ovaj bankarski službenik obavlja poslove sa gotovinom - sve poslove platnog prometa, poslove vezane za dinarske i devizne račune pravnih i fizičkih lica, davanje opštih informacija za stanovništvo i pravna lica, sve devizne poslove i arhiviranje celokupne dokumentacije. Šalterski bankarski službenik je dužan da obezbedi sve potrebne uslove za rad sa kijentima - potrebne obrasce, proveri potrebnu opremu za rad, on isplaćuje novac, otvara račune u skladu sa propisima i aktima banke, obrađuje nalog za plaćanja, prijavljuje i otvara blagajnu, izdaje izvode i potvrde na zahtev klijenta, obračunava proviziju...

U drugom odeljenju banke ili druge finansijske institucije rade bankarski službenici čije radne obaveze ne spadaju u šalterske poslove. Oni klijentima u detalje daju pojašnjenja vezana za platne i kreditne karice, ulaganje u hartije od vrednosti, osnovne informacije o kreditima i svim drugim uslugama banke i sl.

Kreditni službenici rade u kreditnim odeljenjima banke. Oni klijentima pružaju detaljne informacije o vrstama kredita i svim uslovima za svaki od njih i vode ih kroz ceo proces uzimanja kredita - od informisanja i podnošenja kreditnog zahteva, pa sve do momenta isplate kredita, a i kasnije, tokom perioda otplate. Vrše i savetodavnu ulogu, pomažući klijentu da odabere najpovoljniju opciju za njega. Naravno, kreditni službenici vode računa o celokupnoj dokumentaciji klijenta i internoj kreditnoj dokumentaciji banke i sarađuje sa svim službama i institucijama koje učestvuju u procesu odobravanja kredita.

Bankarski službenici rade u kancelarijama, većim poslovnim prostorima sa više radnih mesta ili su im radna mesta organizovana kao šalter. Najčešći radni prostor bankarskih službenika jesu poslovnice banaka, ali su njihova radna mesta ponekad smeštena u velikim robnim kućama, trgovinskim centrima, hotelima i svuda gde postoji velika potreba za bankarskim uslugama. Bankarski službenici mogu raditi u prepodnevnoj ili poslepodnevnoj smeni, a često rade i subotom, što zavisi od same banke. Njihov posao zahteva stalnu komunikaciju s klijentima, visok nivo koncentracije i maksimalnu posvećenost poslu.
Bankama, u okviru odeljenja za kredite
Usavršavanje govorničkih veština i veština komunikacije sa ljudima, pisanja i čitanja engleskog jezika. Opsežno i temeljno poznavanje rada na računaru.
Analiza kreditinih zahteva klijenata i sticanje praktičnog iskustva o metodama kreditiranja.
od 2 do 3 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Veština rada pod pritiskom
 • Komunikativnost
 • Misaonost
 • Skoncentrisanost
 • Udubljenost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
Interesantan posao, uključuje jasnu povratnu informaciju, kao i mogućnost da se ostvare vidljivi rezultati i zadovolje potrebe zaposlenih i klijenata.
Rad sa ljudima može biti naporan i stresan.
Pozicija bankarskog službenika zahteva minimum srednju stručnu spremu, ali se često traži i viša ili visoka škola, prosečan ili napredan nivo znanja engleskog jezika, prosečno znanje iz matematike, rad na računaru i komunikativnost. Bankarski službenik mora da bude precizan, dobro organizovan, strpljiv, predusretljiv, uredan i da poseduje lepe manire. Glava osobina koja treba da bude ujedno i dominantna, jeste uloga savetodavca, jer se time stiče poverenje stranke kako u službenika banke, tako i u samu banku.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.