Baza zanimanja

Inženjer/ka telekomunikacija

Inženjeri telekomunikacija obavljaju poslove vezane za planiranje proizvodnje, održavanje i upotrebu telekomunikacionih vodova i opreme, nadgledaju njihovo postavljanje i održavanje.
Kompanijama koje se se bave razvojem i proizvodnjom komunikacionih uređaja i sistema zasnovanih na GPS, firmama koje se bavi mobilnom telefonijom, provajderima fiskne telefonije.
Elektrotehnička škola
Kurs engleskog jezika, usavršavanje rada na računaru
od 600 do 700 evra
Volontiranje, profesionalna praksa tokom studija
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Kreativno razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Skoncentrisanost
  • Manipulativnost
Posao može biti jako kreativan i izazovan.
Za poslove terenskog nadgledanja radova potrebna je fizička izdržljivost. Ponekada je potreban i rad noću.
Potražnja za osobama ovog stručnog profila je solidna. Imajući u vidu brz razvoj tehnologije ubrzano rastu i šire se telekomunikacioni sistemi, a tako i potreba za većim brojem stručnjaka ovog profila. Takođe, u ovoj oblasti ima dosta mogućnosti za napredovanje.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.