Baza zanimanja

Inženjer/ka telekomunikacija

Inženjeri telekomunikacija obavljaju poslove vezane za planiranje proizvodnje, održavanje i upotrebu telekomunikacionih vodova i opreme, nadgledaju njihovo postavljanje i održavanje.
Kompanijama koje se se bave razvojem i proizvodnjom komunikacionih uređaja i sistema zasnovanih na GPS, firmama koje se bavi mobilnom telefonijom, provajderima fiskne telefonije.
Elektrotehnička škola
Kurs engleskog jezika, usavršavanje rada na računaru
Volontiranje, profesionalna praksa tokom studija
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Kreativno razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Skoncentrisanost
  • Manipulativnost
Posao može biti jako kreativan i izazovan.
Za poslove terenskog nadgledanja radova potrebna je fizička izdržljivost. Ponekada je potreban i rad noću.
Potražnja za osobama ovog stručnog profila je solidna. Imajući u vidu brz razvoj tehnologije ubrzano rastu i šire se telekomunikacioni sistemi, a tako i potreba za većim brojem stručnjaka ovog profila. Takođe, u ovoj oblasti ima dosta mogućnosti za napredovanje.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.