Baza zanimanja

Inženjer/ka metalurgije

Projektovanje mašina i postrojenja koja se koriste za proizvodnju metalnih prozvoda (izlivanje topljenog metala u kalupe, oblikovanje proizvoda kovanjem, presovanjem, zavarivanjem i sl.) i nadgledanje njihovog rada. Istraživanje tehnoloških vidova proizvodnje i prerade materijala. Davanje saveta prilikom projektovanja i razvijanja novih ili pobošljanja postojećih metalurških postupaka.
Preduzeće koje se bavi proizvodnjom i prodajom metalne galanterije, industrijsko postrojenje za obradu metala, državne fabrike, rudarsko-metalurška postrojenja, industrija za proizvodnju transportnih sredstavam npr. u brodogradilištima.
Mašinska škola
od 300 do 400 evra
Rad u postrojenjima na konkretnim poslovima izrade metalnih proizvoda
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Veština rada pod pritiskom
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Fleksibilnost
Izazovan posao, mogućnost konkretnih rezultata rada
Teški uslovi rada (postrojenja sa dosta isparavanja,dima, često visoka temperatura na primer prilikom rada u livnicama, izloženost opasnosti od kiselina i baza).
Inženjeri/ke metalurgije potrebno je da imaju razvijenu praktičnu inteligenciju i sposobnost analitičkog mišljenja. Zbog važnosti pronalaženja praktičnih rešenja u situacijama eksploatacije metalurških postrojenja, poželjno je da budu oprezne i staložene osobe.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.