Baza zanimanja

Administrator/ka osiguranja

Administriranje zahteva za osiguranjem i polisa osiguranja, prijem šteta i administriranje zahteva za isplatu šteta, prirema ugovora i slično.
Osiguravajuće društvo, banka
Srednja ekonomska škola
različiti seminari i škole o poslovnoj komunikaciji, kursevi engleskog jezika i rada na računaru
od 600 do 700 evra
Službenik na nižoj poziciji
od 6 meseci do 1 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Administrativne
  • Organizacione
  • Komunikativnost
  • Energičnost
Dinamičan posao koji te tera na stalno usavršavanje.
Čest prekovremen rad, stresne situacije sa nezadovoljnim klijentima.
Posao administratora osiguranja uglavnom ne zahteva nužnu visoku stručnu spremu, iako ona daje bolje šanse za zaposlenje.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.