Baza zanimanja

Profesor/ka biologije

Evo kako nastavnica u školi opisuje svoj radni dan: "Prosečno provodim 5 sati sa učenicima (nastavni, dodatni i dopunski časovi,razredna sam i imam sekciju). Oko dva sata provodim sa pripremama i sa ispavkom kontrolnih zadataka. Sat ostaje za vođenje dnevnika i ostale administracije, za rad sa roditeljima, sređivanje učionice i materijala i za konsultacije sa stručnim saradnicima."
Osnovna škola, srednja škola, držanje privatnih časova
od 300 do 400 evra
To je prvo radno mesto, kome može prethoditi eventualno praksa i volonterski staž.
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Analitičko razmišljanje
  • Pomagačke, humanističke
  • Komunikativnost
  • Energičnost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Dobrodušnost
Interesantan i kreativan posao
Neposredan rad sa decom zahteva maksimalnu angažovanost
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.