Baza zanimanja

Biolog / biološkinja

Biolozi proučavaju žive organizme i njihove odnose s okolinom. Polazeći od jedinke kao celine i ćelije kao osnovne jedinice života, biolozi u saradnji s drugim naučnicima otkrivaju fizičko-hemijske zakonitosti i molekularnu osnovu života. Znanja na molekularnom nivou nastoje da objasne složenije celine, kao što su žive ćelije, organizmi i populacije. Poslovi biologa mogu biti vrlo različiti. Neki sprovode fundamentalna istraživanja kako bi unapredili znanja o strukturi i funkciji živih sistema. Terenskim ispitivanjima i laboratorijskim eksperimentima otkrivaju složene međuodnose u ekosistemu i upoznaju organizaciju živog organizma. Drugi se bave primenjenim istraživanjima usmerenim na razvoj novih farmakoloških sredstava, povećanje prinosa biljaka, očuvanje životne sredine itd. Posebnu grupu čine nastavnici koji podučavaju biologiju u osnovnim i srednjim školama, gimnazijama i na fakultetima. Za razliku od istraživača, koji se po pravilu specijalizuju na nekom užem području, profesori imaju pregled nad celom biološkom naukom. Većina naučnika s područja biologije može se svrstati u neku od užih grupa, zavisno od vrste organizama koje proučavaju ili specifičnim poslovima kojima se bave. Ipak, sve bržim napretkom u razumevanju temeljnih životnih procesa na ćelijskom i molekularnom nivou, u današnje vreme se manje značaja pridaje nekim tradicionalnim podelama.

Osposobljavaju se za naučni rad ili primenjena istraživanja i rutinske analize u medicini, veterini, poljoprivredi, šumarstvu, prehrambenoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji, biotehnologiji i genetičkom inženjerstvu. Takođe, osposobljeni su za naučno-istraživački rad na terenu i u laboratoriji. Kao i za rad u osnovnim, srednjim i visokim školama i fakultetima.
od 600 do 700 evra
Praksa ili volontiranje u nekom naučno-istraživačkom institutu, asistent na fakultetu
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Timski rad
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Savesnost, odgovoronost
Posao je veoma zanimljiv. Izleti na koje idu zbog terenskih istraživanja su velike avanture.

Biolozi većinu poslova obavljaju u kancelarijama ili laboratorijama, pri čemu radno vreme često moraju da usklađuju prema prirodi ili zahtevima eksperimenata koje sprovode. Neki biolozi rade s opasnim organizmima ili se izlažu štetnim supstancama u laboratoriji, pa se obavezno moraju pridržavati strogih mera zaštite kako bi izbegli trovanja. Naučnici, kao što su botaničari, zoolozi i ekolozi, katkad odlaze na višednevne izlete zbog terenskih ispitivanja, što podrazumeva intenzivnu fizičku aktivnost i život u prilično nekomfornim uslovima. Biolozi zaposleni u školskim ustanovama mogu raditi u smenama, a nastavu nekad obavljaju i izvan redovnog radnog vremena, u prirodi ili laboratoriji.
Smisao i sposobnost uočavanja detalja, povezivanja činjenica i logičko zaključivanje važni su za uspeh u većini poslova biologa. Zanimanje i ljubav prema prirodi osnovni su preduslovi za uspešno bavljenje biologijom. Dobra fizička pripremljenost i osobine kao što su radoznalost, želja za novim iskustvima, praktičnost i prilagodljivost na neuobičajene životne uslove, poželjne su u radu biologa koji sprovode terenska istraživanja. Sposobnosti govornog i pismenog izražavanja posebno su važne u radu biologa koji se bave istraživanjem.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.