Baza zanimanja

Ekolog / ekološkinja

Ekolozi istražuju međusobnu povezanost organizama, odnose između organizama i njihove okoline i posledice različitih uticaja, kao što su promene u veličini populacije nekih organizama, zagađenost vazduha, voda i zemlje, porast temperature, vlažnost i sl. Donose odluke o mogućem razvoju, zaštiti prirode, očuvanju životne sredine i biosfere, pa su zato obavezni stručnjaci na raznim područjima ljudske delatnosti: građevinarstvu, urbanizmu, industriji, prostornom planiranju, energetici i trgovini.
Osposobljavaju se za naučni rad ili primenjena istraživanja i rutinske analize vezane za životnu sredinu. Takođe, osposobljeni su za naučno-istraživački rad na terenu i u laboratoriji.
Gimnazija
S obzirom na konstantne promene u ovoj oblasti potrebno je stalno usavršavanje putem seminara i konferencija, čitanjem časopisa i naučnih publikacija.
Praksa ili volontiranje u nekom naučno-istraživačkom institutu.
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Timski rad
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Savesnost, odgovoronost
Posao je veoma zanimljiv. Izleti na koje idu zbog terenskih istraživanja su velike avanture.

Ekolozi većinu poslova obavljaju u kancelarijama ili laboratorijama, pri čemu radno vreme često moraju da usklađuju prema prirodi ili zahtevima eksperimenata koje sprovode. Često odlaze na višednevne izlete zbog terenskih ispitivanja, što podrazumeva intenzivnu fizičku aktivnost i život u prilično nekomfornim uslovima.

U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.