Baza zanimanja

Ginekolog / ginekološkinja (doktor/ka ginekologije)

Bave se unapređenjem zdravlja, sprečavanjem bolesti, otkrivanjem bolesti, lečenjem bolesnika i medicinskom rehabilitacijom u ginekologiji. Koriste razne aparate kao pomoć u dijagnostici (ultra zvuk, kolposkop, razne vrste testova)
Domovima zdravlja, kliničko-bolničkim centrima, privatnim ordinacijama
Stalno stručno usavršavanje, posećivanje stručnih konferencija i seminara.
od 800 do 900 evra
Stažiranje u kliničkom centru
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Pomagačke, humanističke
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Savesnost, odgovoronost
Dobro plaćen i cenjen posao.
Radi se i sa ženama koje boluju od teških bolesti, pa je posao često stresan.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.