Baza zanimanja

Inženjer/ka poljoprivrede

Primenjuje inženjerske tehnologije i znanje bioloških nauka na poljoprivredne probleme vezane za produktivnost i mašine, elektrifikaciju, strukturu, zaštitu zemljišta i voda i preradu poljoprivrednih proizvoda. Razvija kriterijume za projektovanje, proizvodnju, odnosno izgradnju opreme, objekata i postrojenja. Dizajnira i koristi uređaje za očitavanja, merenje i snimanje i sistem instrumenata za proučavanje problema kao što su: posledice temperature, vlažnosti i svetla na biljke i životinje, kao i efikasnost različitih metoda upotrebe insekticida. Projektuje i usmerava proizvodnju opreme za oranje, žetvu i đubrenje zemljišta, kao i za kontrolu biljnih i životinjskih bolesti. Projektuje i nadgleda izgradnju objekata za skladištenje useva, životinjska skloništa, ljudsko stanovanje, uključujući svetlo, toplotu, klimu, vodosnabdevanje i odlaganje otpada. Planira i usmerava izgradnju seoskih elektroenergetskih distibutivnih sistema, kao i sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje i kontrolu poplava radi očuvanja zemljišta i voda. Projektuje i nadgleda instalaciju opreme i instrumenata koji se koriste za procenu i obradu proizvoda farme i da automatizuju poljoprivrednu proizvodnju. Može voditi radio i televizijske obrazovne programe za pružanje pomoći poljoprivrednicima, lokalnim grupama i poljoprivrednim zadrugama.

Preduzeća za poljoprivrednu obradu i proizvodnju, poljoprivredno gazdinstvo, zadruge, fabrike stočne hrane i sredstava za zaštitu bilja, poljoprivredne apoteke, istraživačke laboratorije, centri za razvoj i unapređenje poljoprivrednih dobara, instituti za zaštitu bilja, srednjoškolske stručne i visokoškolske ustanove, osiguravajuća društva.
od 600 do 700 evra
Volontiranje ili stručna praksa na sličnim pozicijama.

od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Kreativno razmišljanje
  • Timski rad
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
Inženjeri/ke poljoprivrede mogu da primenjuju različite zaštitno-planerske postupke kako bi doprineli očuvanju životne sredine.

Postoji slabija potražnja za ovim stručnim profilom. Međutim, odziv je često mali, što znači da postoji i deficit u broju radnika ove struke.

Agronomi čiji je rad neposredno vezan za proizvodnju mogu biti izloženi nepovoljnim uslovima (na primer rad u staklenicima zbog izloženosti hemijskim sredstvima može nositi određene zdravstvene rizike).

Poželjno je da inženjeri/kre poljoprivede imaju razvijene veštne timskog rada, ali i da pokazuju spremnost i sposbnost za samostalni rad. Strpljenje u radu s
ljudima i razvijene komunikacione veštine posebno su važne osobine za agronome koji sarađuju i nadziru rad osoba koji imaju nižu stručnu spremu.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.