Baza zanimanja

Vaspitač/ica za rad u domu za nezbrinutu decu i decu ometenu u razvoju

Rad se zasniva na planu i programu same institucije, koji su prilagođeni uzrastu i mogućnostima dece. Vaspitač vodi brigu o fizičkom, psihičkom, socijalnom, emotivnom, kognitivnom razvoju, o razvoju komunikacije i stvaralaštva. Takođe su bitne i analize koje vaspitač pravi na osnovu evaluacije programa koji je zacrtan za određeni period, tako da vaspitač, osim što ima obrazovno-vaspitnu ulogu, ima ulogu analitičara. Značajna je saradnja vaspitača sa stručnjacima lekarske, pedagoške, sociološke, psihološke i defektološke struke.
U domovima i centrima za nezbrinutu decu i decu ometenu u razvoju
Volonterski rad u domovima za nezbrinutu decu i domovima za decu ometenu u razvoju.
Iskustvo u radu sa decom, vaspitač u predškolskim ustanovama, domovima.
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Organizacione
 • Kreativno razmišljanje
 • Veština rada pod pritiskom
 • Pomagačke, humanističke
 • Timski rad
 • Komunikativnost
 • Druželjubivost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
 • Dobrodušnost
Ovo je izuzetno human posao. Rad sa decom ispunjava. Deca se brzo vezuju i to vam može pružiti osećaj da ste korisni i potrebni. U isto vreme pružiće vam mnogo ljubavi, ali neće prestati da vas iznenađuju, pa ćete i vi imati priliku da naučite nešto od njih.
Rad sa decom može biti veoma naporan.
U ovom poslu nema mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.