Baza zanimanja

Saradnik/ca za klinička ispitivanja (Clinical Research Associate - CRA)

Organizacija i koordinacija sprovođenja kliničkog ispitivanja - kontakti sa lekarima-istraživačima, sponzorom, regulatornim telima (Agencija za lekove i medicinska sredstva, Ministarstvo zdravlja). Prikupljanje neophodne dokumentacije za podnošenje zahteva za odobrenje studije regulatornim telima; odlazak u bolnicu radi provere načina vođenja studije, rezultata studije i pridržavanja studijskog tima propisanog protokola. Tokom posla se stalno koristi engleski jezik jer su sponzori istraživanja inostrane kompanije.
Ugovorna istraživačka organizacija (Contract Research Organization - CRO)
Svaki CRA mora da prođe dodatnu obuku koju u najvećem broju slučajeva organizuje poslodavac. Postoje i obuke za CRA-ove koje se organizuju za nezaposlene kadrove.
od 1500 do 2000 evra
Farmaceut u apoteci, lekar opšte prakse, saradnik u farmaceutskoj kompaniji ili veledrogeriji, administrativni asistent za klinička ispitivanja.
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Administrativne
  • Organizacione
  • Analitičko razmišljanje
  • Veština rada pod pritiskom
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
Kontakt sa najnovijim dostignućima u struci, velika potražnja za iskusnim CRA. Učestvovanje u procesu stvaranja novog leka i na taj način davanje doprinosa u poboljšanju kvaliteta života pacijenata sa različitim bolestima.
Puno papirologije, rad pod pritiskom rokova. Obavljanje i završavanje posla CRA-a ne zavisi uvek od nas samih, tj. umnogome zavisimo od istraživačkog tima u bolnici,kao i od regulatornih tela. Saradnja sa lekarima ume da bude veoma naporna, kao i saradnja sa administrativnim službama.
Trenutno na srpskom i regionalnom tržištu rada postoji velika potražnja sa ISKUSNIM saradnicima za klinička ispitivanja, tj. zanimanje je deficitarno.
U ovom poslu nema mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje neće biti posla za 5 narednih godina.