Baza zanimanja

Forenzičar/ka

Forenzika (forenzičke nauke, ređe sudske nauke) podrazumeva primenu naučnih metoda i tehnika iz širokog spektra naučnih disciplina, kao što su hemija, biologija, fizika, medicina, matematika, elektrotehnika i informatika, za istragu kriminalnih radnji u cilju pružanja odgovora na pitanja od interesa za pravni sistem, tj. za utvrđivanje činjenica u sudskim ili upravnim postupcima. Forenzičari prikupljaju, čuvaju i analiziraju naučne dokaze tokom istrage. Dok neki forenzičari putuju na mesto zločina kako bi sami prikupili dokaze, drugi zauzimaju laboratorijsku ulogu vršeći analizu predmeta koji su im doneti na uvid. Osim laboratorijske uloge, forenzičari svedoče kao veštaci u krivičnim i građanskim sporovima i mogu raditi ili za tužilaštvo ili za odbranu.
Službama za sprovođenje zakona, državne ili nacionalne agencije i kriminalističke laboratorije, kriminalističko - tehnološki centri
Od forenzičara se traži da osim formalne kvalifikacije imaju životno i profesionalno iskustvo kao i da stalno prate dostignuća i razvoj nauke kojom se bave.
od 800 do 900 evra
Za upis na jedan od pomenutih smerova studija forenzike neophodno je da završiš bilo koju četvorogodišnju srednju školu i da imaš državljanstvo Republike Srbije. Ukoliko se opredeliš za Kriminalističko – policijski univerzitet, smer Forenzičko inženjerstvo nakon četiri godine studija stičeš visoko obrazovanje i stručno zvanje Diplomirani inženjer tehnologije. Za razliku od ovih studija, program Specijalističkih studija forenzike traje znatno kraće, svega godinu dana i uslov za upis na isti su završene neke od osnovnih strukovnih ili osnovnih akademskih studija (sa ostvarenjem najmanje 180ESPB bodova). Specijalističke strukovne studije Forenzika imaju za cilj osposobljavanje zainteresovanih za obavljanje specijalističkih poslova u službama i institucijama bezbednosti i zaštite iz oblasti forenzičke fizičke hemije i menadžmenta u oblasti forenzike.
preko 3 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Administrativne
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Manipulativnost
Dinamičan i zanimljiv posao koji se može odvijati u laboratorijskim i terenskim uslovima. Mogućnost za konstantan rast i razvoj kroz rad u timu na različitim slučajevima.
Veoma odgovoran posao koji prate napetost od početka ispitivanja pa do potvrde nalaza. Svoja otkrića forenzičar mora potvrditi pred sudom gde se može suočiti sa pitanjima o svojoj stručnosti i tačnosti svojih nalaza zbog čega forenzičar uvek mora biti siguran prilikom svojih izlaganja.
Obzirom da se forenzika osim u oblasti kriminalistike, gde takođe postoji više različitih vrsta forenzike, razvila i u drugim naukama kao što su medicina i neke društvene nauke dobro se informišite šta je ono što vas zanima prilikom izbora ovog zanimanja te na osnovu toga izaberite odgovarajuće osnovne studije kako forenzika postoji i u oviru drugih studijskih programa. Za neke dodatne smernice u vezi sa ovim pitanjem možete se informisati na linku ovde: https://karijera.bos.rs/savetnica/1231/zelim-da-postanem-forenzicar_-.html
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.