Baza zanimanja

Stručni saradnik/ica za javne nabavke

Poslovi vezani za javne nabavke - Objavljivanje oglasa o javnim nabavkama, koje sprovode organizacione jedinice zadužene za to. Kontrola izveštaja o sprovedenim javnim nabavkama i zaključenim ugovorima za Grad Beograd, kao i kontrola Planova javnih nabavki istih. Saradnja sa domaćim i stranim organizacijama, pisanje projekata.
Gradskoj upravi, privatnoj fimi, državnoj firmi, nevladinoj organizaciji, istraživačkom institutu.
Beogradska otvorena škola, Centar za nenasilno rešavanje konflikata, obuka Vlade Republike Srbije za pisanje godišnjeg operativnog plana.
od 300 do 400 evra
Volonterski rad (na primer u okviru Narodne kancelarije predsednika Republike), Stručni saradnik na nižim pozicijama
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Administrativne
  • Komunikativnost
  • Savesnost, odgovoronost
Kontakti, mogućnost napredovanja i usavršavanja, beneficije rada u državnoj (gradskoj) upravi uopšte
Statičnost i monotonost posla, male mogućnosti kreativnog usavršavanja
Posao stručnog saradnika za javne nabavke može da obavlja pravnik ili ekonomista (sa ili bez fakulteta), koji je upoznat sa Zakonom o javnim nabavkama i pratećim propisima. U Srbiji se tim poslom bave i osobe sa drugačijom stručnom spremom.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.