Baza zanimanja

Lekar/ka specijalista neuropsihijatrije

Primanje pacijenata koji dolaze na zakazane preglede prvi put, kao i na kontrolne preglede, takođe, i pacijente bez zakazivanja u hitnim slučajevima. Ispitivanje, dijagostikovanje neuroloških i psihijatrijskih poremećaja, lečenje, praćenje zdravstvenog stanja. Lečenje zavisnika, narkomana i njihova rehabilitacja. Savetovanje zdravih ljudi, partnera, porodica koje imaju određene probleme. Ocenjivanje radnih sposobnosti pacijenata tokom lečenja, ali i za vršenje određenih poslova u cilju zaposlenja, zatim ocenjujem preostalu radnu sposobnost. Bavljenje sudskopsihijatrijskim veštačenjem počinioca raznih prekršajnih ili krivičnih dela.
Rad na programima prevencije i zaštite zdravlja mladih u lokalnoj zajedici, pre svega narkomanije i zavisnosti, epidemiološkim istraživanjem metalnih poremećaja u opštini. Tipični radni dan osobe ovog stručnog profila protiče u radu u ordinaciji primanjem pacijenata na preglede, ali i članova njihovih porodica radi pribavljanja nephodnih podataka, savetovanja i drugo. Kućne posete paciijentima koji zbog svog zdravstvenog stanja ne mogu da dođu u ordinaciju na pregled, a u hitnim slučajevima i odmah po pozivu. Odlazak u sud radi veštačenja, davanjem stučnog nalaza i mišljenja u određenim predmetima ili u zatvor radi pregleda bolesnih počinioca raznih dela.
Privatnim ordinacijama, državnim klinikama za neuropsihijatriju.
Specijalizacija iz neuropsihijatrije, poslediplmske studije iz psihoterapije, stručno usavršavanje i porodične terapije bolesti zavisnosti, stručno usavršavanje iz forenzične psihijatrije, redovna kontiuirana medicinska edukacija iz psihijatrije, neurologije, bolesti zavisnosti i drugo.

od 1000 do 1500 evra
Fakultet medicinski 5 godina; lekarski staž 1 godina; bolnički lekar 3 godine, specijalizacija 3 godine, lekar specijalista u psihijatrijskoj bolnici 8 godina, lekar specijalista u domu zdravlja 6 godina, vlasnik privatne lekarske ordinacije.
preko 3 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Veština rada pod pritiskom
  • Misaonost
  • Savesnost, odgovoronost
Raznovrsnost, interesantnost, zanimljivost, specifičnost svakog pojedinačnog pacijenta ili klijenta, nema dosade ni monotonije, upoznavanje novih ljudi, doživljavanje satisfakcije zbog pomaganja ljudima, odgovarajće socijalno vrednovanje, samostalost u radu.

Praktično neogrančeno radno vreme, neophodnost da budete stalno dostupni pacijentima, nedostatak slobdnog vremena, potencijalna opasnost zbog nepredvidive prirode duševno bolesnih osoba, zakonski neadekvatno regulsan status privatnih lekara.

U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.