Baza zanimanja

Službenik/ica u banci

Saradnja u radu sa stanovništvom
-otvraranje računa
-unutrašnji platni promet
-inostrani platni promet (devizno poslovanje)
-gotovinske i bezgotovinske transakcije
-izdavanje deviznih i kreditnih kartica
-krediti stanovništva
-marketing aktivnosti
-štedni depoziti oročeni i slobodni
Banka
Kursevi engleskog jezika, obuke za rad na računaru, licenca za posao zastupnika u osiguranju (neije neophodno)
Samostalni stručni saradnik, viši stručni saradnik
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Administrativne
  • Veština rada pod pritiskom
  • Menadžment novca
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
mogućnost upoznavanja velikog broja klijenata
dosta stresan posao
Službenici u banci mogu biti i ljudi sa završenom srednjom ekonomskom školom, mada prednost imaju kadrovi sa višim obrazovanje.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.