Baza zanimanja

Prevodilac/ica

Prevođenje različite dokumentacije, kontakti sa razlicitim klijentima i funkcionerima, saradnja sa lokalnom samoupravom i medjunarodnim organizacijama, kao i drzanje kurseva za engleski, spanski, nemacki i francuski jezike, Priprema kursa italijanskog jezika, rad sa studentima, razvijanje koncepta interaktivne nastave
NVO, Fakultet, Prevodilačka agencija, Škola za strane jezike, državna institucija
Sertifikati British Council-a, Cambrdge-a ili slično
od 700 do 800 evra
Honorarni prevodilac, Profesor jezika na privatnim časovima
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Kreativno razmišljanje
  • Analitičko razmišljanje
  • Komunikativnost
  • Misaonost
  • Savesnost, odgovoronost
Fleksibilno radno vreme, mogućnost rada od kuće
Česta vezanost za knjigu i kompjuter
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.