Baza zanimanja

Direktor/ka prodaje u internet kompaniji

Sastanak sa najvećim klijentima, mentorisanje i savetovanje sa kolegama koji se bave prodajom. Planiranje strateškog razvoja firme, informisanje o bitnim političko-ekonomskim činiocima na tržištu.
Internet kompanija
Gimnazija, srednja tehnička škola
Razne aktivnosti u sferi interneta - oglašavane na internetu, dizajn veb portala, prodaja proizvoda, promovisanje portala i slično.
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Liderske (veštine vođstva)
  • Pregovaračke
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Komunikativnost
  • Misaonost
Mogućnost da se utiče na poslovanje firme i kreiranje poslovnih politika. Upoznavanje raznih zanimljivih ljudi, stalni kontakti sa njima. Sam posao uvežbava da se na stvari gleda iz perspektive drugih ljudi. To je vrlo korisna osobina i za privatni život.
Česta putovanja, otežano planiranje godišnjih odmora zbog obaveza.
U ovom poslu nema mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.