Baza zanimanja

Nastavnik/ica u školi

Priprema i držanje predavanja, ispitivanje i ocenjivanje učenika. Svaki nastavnik/ca, u okviru svog nastavnog predmeta, prilagođava svoje stručno znanje propisanom programu za određeni razred i prenosi ga učenicima. Pri tome se služi savremenim psihološko-pedagoškim znanjima o procesima učenja, metodama poučavanja i oblicima rada. U školama je zastupljen veći broj nastavnih predmeta, npr. srpski jezik, strani jezik, biologija, matematika, fizika, hemija, istorija, geografija, informatika, muzička kultura, likovna kultura, psihologija, logika, filozofija, sociologija, fizička kultura itd., koje predaju nastavnici odgovarajućih struka. Nastavnici psihologije mogu da rade kombinovano – u nastavi i kao stručni saradnici. Nastava se obavlja putem predavanja, ali i drugim metodičkim postupcima, kao što je rad u laboratoriji, rad u radionici, terenska nastava, stručne ekskurzije i slični oblici komunikacije nastavnika i učenika. Pritom je poželjna što veća individualizacija nastavnog procesa.
Nastavnici, osim neposrednog rada u redovnoj i izbornoj nastavi, imaju i druge obrazovno-vaspitne zadatke: prate i vrednuju učenikov napredak, sarađuju s roditeljima na usklađenom vaspitnom delovanju škole i porodice, organizuju stručne posete i maturska putovanja, organizuju školske i vanškolske manifestacije (smotre, takmičenja, kulturne i sportske priredbe), mentori su u školskim grupama, klubovima, sekcijama i društvima, vode razredništvo i sl. U gimnazijama su zastupljene i aktivnosti na profesionalnom savetovanju učenika u vezi s izborom studija i zanimanja. Za vaspitno-obrazovni rad vezani su i odgovarajući tehnički i administrativni poslovi, kao što su ispravljanje testova, pismenih radova i maturskih radova, planiranje, vođenje evidencija, izrada statističkih pregleda i izveštaja, rasporeda časova itd., što su nastavnici dužni tačno i savesno da obavljaju.
Osnovna i srednja škola
Konstantno stručno usavršavanje kroz pohađanje obuka akreditovanih od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, samostalno učenje.
Stručna praksa na fakultetu, pripravnički staž i polaganje ispita za licencu za rad nastavnika.
do 6 meseci
do 20 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Kreativno razmišljanje
  • Veština rada pod pritiskom
  • Pomagačke, humanističke
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
Rad sa decom je nesto najlepše za one koji to vole, posao je lak, nema velikog napora, pristojna zarada

Nabrojali smo samo fakultete za učitelje i vaspitače, ali nastavnik u školi može biti bilo ko sa svršenim fakultetom kome odgovara neki školski predmet.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.