Hemičar/ka
zaposlen u: Hemičari se zapošljavaju u naučno-istraživačkim ustanovama i u proizvodnim kompanijama, većinom u hemijskoj industriji, što uključuje proizvodnju plastike i sintetičkih materijala, lekova, deterdženata, boja, organskih hemikalija i slično.
opis posla: Hemičari, odnosno inženjeri hemije, bave se istraživačkim radom i primenom prikupljenih činjenica i spoznaja o hemijskim sastavima. Hemičari su razvili izvanredno velik broj novih proizvoda, kao što su sintetička vlakna, boje, lekovi, elektroničke komponente i slično, kao i procese koji štede energiju i smanjuju zagađenje okoline (npr. unapređenja u rafinerijama nafte), a istraživanja hemije živih organizama donela su unapređenja na području medicine, poljoprivrede i u proizvodnji hrane. Većina hemičara se školuje s namerom da radi u istraživanju i razvoju. Istraživački rad se može podeliti na fundamentalna (bazična) istraživanja i razvojna istraživanja. U bazičnim istraživanjima hemičari ispituju osobine, sastav i strukturu materije, kao i zakone po kojima se kombinuju i reaguju supstance. Na području primenjenih istraživanja i razvoja kreiraju nove produkte i procese ili pak unapređuju postojeće, koristeći se spoznajama i znanjima prikupljenim u bazičnim istraživanjima. Hemičari koji se bave naučno-istraživačkim radom rade u laboratorijama gde analiziraju hemijske supstance, mešaju ih i prate hemijske reakcije, da bi stvorili nove sastave ili razumeli postojeće reakcije. U savremenim laboratorijama koriste se vrlo preciznim i skupim instrumentima, kao što je aparat za nuklearno magnetsku rezonancu ili različite vrste kromatografa. Rad s takvim uređajima zahteva posebnu edukaciju. Budući da hemičar u laboratoriji radi s laborantima i hemijskim tehničarima, on im priprema radne podloge i daje radne zadatke, odnosno ima ulogu organizatora i koordinatora posla. Prikuplja i analizira podatke i iz njih izvodi potrebne zaključke pa piše naučne izveštaje. Hemičari prate stručnu literaturu i učestvuju na naučnim skupovima. Hemičari rade i u proizvodnji i u hemijskim postrojenjima, kao i u analitičkim laboratorijama za kontrolu kvaliteta. Oni pripremaju instrukcije za radnike, koje sadrže opise sastojaka, vreme mešanja i temperaturu za svaku fazu procesa i nadgledaju automatizovane procese. Nadziru i uzimanje uzoraka, da bi se osigurao odgovarajući kvalitet proizvoda, kao i poštovanje industrijskih i drugih propisanih standarda. Uzorke različitim fizičko-hemijskim postupcima analiziraju u laboratorijama i utvrđuju poštovanje propisanih parametara kvaliteta proizvoda. Hemičari zapisuju i izveštavaju o rezultatima ispitivanja. Hemičari se specijalizuju u različitim područjima: analitičkoj hemiji, organskoj hemiji, neorganskoj hemiji, fizičkoj hemiji i biohemiji. Specijalizacija im je omogućena već na studijama. Analitički hemičari ispituju i određuju strukturu, sastav i prirodu supstance, i razvijaju analitičke tehnike. Oni identifikuju postojanje i koncentraciju hemijskih zagađivača u vazduhu, vodi i zemlji. Organski hemičari ispituju hemiju mnogih ugljenikovih jedinjenja. Mnoge komercijalne produkte, poput lekova, plastike i đubriva, razvili su organski hemičari. Neorganski hemičari ispituju sastojke koji se pretežno sastoje od drugih elemenata, a ne ugljenika, poput onih u elektronskim komponentama. Fizički hemičar ispituje fizička svojstva atoma i molekula i način odvijanja hemijskih reakcija. Njihova ispitivanja mogu dovesti do novih i boljih izvora energije. Biohemičari proučavaju i ispituju hemijske reakcije u živom organizmu. ,
obrazovanje:
srednja škola:
dodatno obrazovanje:
visina zarade: oko 500 evra
vreme potrebno da se dođe do ove pozicije: oko 1 godine
radno vreme: 48 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
veštine:
  • istraživčke
  • analitičko razmišljanje
  • tehničke, manipulativne veštine
  • timski rad
osobine:
  • skoncentrisanost
  • udubljenost
  • radoznalost
  • savesnost, odgovoronost
nedostaci: Neki su kemičari izloženi zdravstvenim i sigurnosnim rizicima dok rukuju određenim kemikalijama, ali ukoliko slijede propisane procedure, rizik se osjetno smanjuje.
dodatne informacije:
U ovom poslu nema mogućnosti za napredovanje
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.
Želiš da nam pomogneš da dopunimo opis nekog zanimanja ili dodamo novo? Klikni ovde, popunjavanje upitnika traje 5 minuta.
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.