Baza zanimanja

Geograf / geografkinja

Geografi proučavaju prirodnu osnovu Zemlje, društvenu organizaciju njenih stanovnika i međusobnu uslovljenost procesa u prirodi i društvu. Osim što opisuju prirodnu i društvenu stvarnost, geografi učestvuju u pronalaženju načina upravljanja prirodnim resursima koji će čoveku biti najkorisniji, a prirodi najmanje štetni.
Geografi se najviše zapošljavaju kao nastavnici u osnovnim i srednjim školama. Njihov posao je da upoznaju učenike s prostornim rasporedom stanovništva, reljefnim, klimatskim i ekonomskim obeležjima zemalja u svetu. Oni objašnjavaju značenje koje prirodna osnova (reke, doline, klima, planine, vrsta tla) ima za čoveka, odnosno načine na koje čovek iskorišćava svoju prirodnu okolinu.
Geografi koji rade u prostornom planiranju (npr. Zavod za urbanizam) izrađuju detaljne topografske karte i planove koji služe za određivanje pogodne lokacije za buduće objekte (parkovi, fabrike, raskrsnice). Zaposleni u Državnom statističkom zavodu, Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i sličnim ustanovama bave se društvenim planiranjem. Oni sprovode istraživanja koja daju podatke o prostornom rasporedu stanovništva (gustina naseljenosti u selu i gradu) i demografskim obeležjima populacije nekog područja.
Najpoznatiji posao geografa svakako je izrada fizičkih, reljefno-vegetacionih i političkih karata. Takve karte mogu biti sastavni deo opširnijih atlasa, udžbenika, knjiga ili televizijskih emisija. U novije vreme vrlo je popularna izrada tzv. dečjih karata koje deci na razumljiv način pružaju informacije o svetu koji ih okružuje.
Jedan deo geografa zapošljava se u turizmu u funkciji turističkih vodiča ili otvaraju sopstvene turističke agencije. Uspeh u tom poslu omogućava im dobro poznavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti određenog područja (regionalna geografija).
Geografi zainteresovani za naučno-istraživački rad, koji su se pokazali kao uspešni studenti, mogu se zaposliti na fakultetu ili institutima koji se bave istraživanjima iz različitih područja geografije (npr. antropogeografija, industrijska geografija, klimatologija, politička geografija, saobraćajna geografija).

osnovna, srednja, visoka škola, fakultet, naučno-istraživački institut, javne ustanove, zavodi za izdavanja udžbenika i atlasa,...
od 500 do 600 evra
Stručna praksa
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Istraživačke
  • Kreativno razmišljanje
  • Analitičko razmišljanje
  • Timski rad
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
Mogući su odlasci na teren. Angažovaniji nastavnici organizuju nastavu na otvorenom za svoje učenike; oni zaposleni u turizmu vode grupe u obilazak prirodnih i kulturnih znamenitosti.
Nepovoljni vremenski uslovi (npr. velika vrućina ili hladnoća, iznenadna kiša, vetar) ili oslabljeno zdravstveno stanje jedine su smetnje prilikom terenskog rada geografa.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.