Baza zanimanja

Lekar/ka specijalista hirurgije

Obavljanje pregleda po uputu lekara opšte prakse ili drugih specijalista; obavljanje operacija u zavisnosti od posebne oblasti subspecijalizacije - neurohirurgije, hirurgije abdomena, kardio-hirurgije, grudne hirurgije, i tako dalje; saradnja sa anesteziologom i tehničarima.
Bolnicama, urgentnim centrima, klinikama za hirurgiju, privatnim ordinacijama za hirurgiju.
Gimnazija
Posle Medicinskog fakulteta obavezna je specijalizacija iz oblasti hirurgije, i posebno usavršavanje u specifičnoj oblasti hirurgije. Posao podrazumeva stalno praćenje novina u oblasti hirurgije, učešće na kongresima i stručnim skupovima za usavršavanje i pripremu naučnih radova.
preko 2000 evra
Lekar stažista, lekar opšte prakse, specijalizant, pa hirurg. Do zvanja hirurga je potrebno da protekne oko 12-15 godina školovanja u visokom školstvu.
od 1 do 2 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Analitičko razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Veština rada pod pritiskom
  • Pomagačke, humanističke
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Konzervativnost
  • Savesnost, odgovoronost
Pomoć ljudima u hitnim slučajevima, mogućnost spašavanja tuđih života pruža zadovoljstvo bavljenja profesijom.
Noćna smena, dosta pritiska i stresa, ne postoji striktno uspostavljeno radno vreme.
U ovom poslu nema mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.