Baza zanimanja

Ekonomski/a analitičar/ka

Priprema, organizacija i sprovođenje raznih istraživanja kojima će se moći odgovoriti
na mnoga aktuelna pitanja povezana s ekonomskim temama. Zatim, analiza i interpretacija prikupljenih podataka, kreiranje različitih izveštaja za potrebe korisnika na temelju dobijenih informacija, kontinuirano praćenje i istraživanje specifičnih pokazatelja.
Institut, nevladina organizacija, politička partija, privatna firma, berza, investicioni fond, mediji, samostalni rad
Da biste uspešno radili ovaj posao potrebno je da budete veoma dobro upućeni u rad na računaru, kao i da dobro vladate stranim jezicima.
od 400 do 500 evra
Stručna praksa na poslovima istraživanja, pripravništvo
od 6 meseci do 1 godine
do 20 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Savesnost, odgovoronost
Tokom istraživanja se dolazi do mnogih zanimljivih informacija, nudi se upućenost u aktuelna ekonomska dešavanja
Ponekad obavljanje zadataka ne dopušta previše kreativnosti
U svrhu napredovanja potrebno je završiti master ili doktorske studije.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.