Baza zanimanja

Ekonomski/a analitičar/ka

Ekonomski analitičar prikuplja, analizira, obrađuje ekonomske podatke i kreira i ažurira baze podataka neophodne za redovno poslovanje. U skladu sa navedenim, ekonomski analitičar proučava različite ekonomske pojave i prati ekonomska kretanja šireg i užeg eksternog okruženja, makro- i mikroekonomska kretanja u zemlji, Evropskoj uniji (EU) i na globalnom nivou, zatim analizira različite tržišta, upoređuje uočene trendove, priprema i objavljuje odgovarajuće, prateće izveštaje i studije.

Zadužen je za složenije ekonomske analize i procenu budućih trendova, izradu ekonomskih projekcija, poslovnih smernica, stručnih mišljenja, a po potrebi i naučnih radova i vođenje istraživačkih projekata.

Ekonomski analitičar vrši finansijsku analizu, kreira poslovne planove, pomaže donosiocima odluka na različitim nivoima, u privatnom i javnom sektoru, poslovnim organizacijama u različitim industrijama. Svojim stručnim ocenama i preporukama, on je ključni akter u kreiranju ekonomskih i socijalnih preporuka, mera i aktivnosti ekonomske politike.

Jasno i dosledno predstavljanje informacija i rezultata analiza partnerskim organizacijama, saradnicima i široj javnosti kroz objavljene publikacije takođe su aktivnosti koje obavlja ekonomski analitičar. Prilikom umrežavanja i pregovaranja sa poslovnim partnerima neophodne su analitičke osnove i argumentacija ekonomskog analitičara.
Institut, nevladina organizacija, politička partija, privatna firma, berza, investicioni fond, mediji, samostalni rad
Da biste uspešno radili ovaj posao potrebno je da budete veoma dobro upućeni u rad na računaru, kao i da dobro vladate stranim jezicima.
Stručna praksa na poslovima istraživanja, pripravništvo
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Savesnost, odgovoronost
Tokom istraživanja se dolazi do mnogih zanimljivih informacija, nudi se upućenost u aktuelna ekonomska dešavanja.
Ponekad obavljanje zadataka ne dopušta previše kreativnosti
U svrhu napredovanja potrebno je završiti master ili doktorske studije.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.