Baza zanimanja

Inženjer/ka elektrotehnike

Inženjeri elektrotehnike projektuju, razvijaju, testiraju i nadgledaju proizvodnju elektrotehničke i elektroničke opreme. Oni i predstavljaju opremu kupcima i uče korisnike rukovanju. Njihova struka – elektrotehnika – ima korene u matematici i fizici, ali uključuje i znanja potrebna za kreativnu inženjersku primenu naučnih saznanja. Postoje dve temeljne vrste elektrotehničkih primena. Jedna se zasniva na upotrebi elektriciteta za proizvodnju i korišćenje energije. To je područje elektroenergetike i elektromašinstva, popularno nazvano područjem “jake struje”. Drugo područje primene odnosi se na prenos i obradu informacija. To je područje elektronike, automatike, radijskih i telekomunikacija, popularno nazvano područjem “slabe struje”. Skladno tome, dele se i inženjeri elektrotehnike na nekoliko specijalizovanih grupa.
Elektroenergetičari – bave se problemima proizvodnje, prenosa i korišćenja električne energije. Bave se korišćenjem konvencionalnih energetskih izvora i postrojenja, gde se načela i tehnike relativno sporo menjaju, ali istražuju i nove izvore energije, kao što su nuklearna energija, solarna energija, energija vetra i sl. Predmet njihovog rada mogu biti električne instalacije po zgradama, dalekovodi, transformatorske stanice, elektroenergetska oprema, klasične i nuklearne elektrane.
Elektromašinci - su stručnjaci za područje pretvaranja električne energije u mehaničku i obratno. Oni se bave električnim mašinama (motorima i generatorima), elektroničkim sistemima za njihovo automatsko upravljanje i nadzor i uređajima energetske elektronike.
Elektroničari – mogu se baviti projektovanjem mikro-elektroničkih komponenti (npr. čipova), izradom elektroničkih sklopova, odnosno konstrukcijom merne opreme, elektroničkih digitrona i drugih elektroničkih uređaja. Njihova praktična ostvarenja nalaze primenu u gotovo svim granama industrije, ali i u zdravstvu, školstvu, trgovini, svakodnevnom životu. Zato se mnogi inženjeri ovog profila često bave održavanjem i prodajom, kao i podučavanjem korisnika u rukovanju elektroničkim uređajima.
Automatičari – bave se problemima upravljanja tehničkim sistemima, kao što su vozila, avioni, roboti, a najčešće automatizacijom proizvodnih procesa. Usko sarađuju s drugim stručnjacima, kako bi automatizovali razne tehničke sisteme i zamenili čoveka u rutinskim poslovima ili proširili njegove mogućnosti.
Inženjeri za radio i telekomunikacije – bave se projektovanjem uređaja za prenos i obradu informacija: zvuka, slike ili računarskih podataka. Inženjeri radio-komunikacija projektuju radijske i televizijske uređaje, akustičke sisteme, radarsku i radiolokacijsku opremu. Inženjeri telekomunikacija proučavaju teoriju informacija i projektuju telekomunikacijske mreže i informacijske sisteme, npr. telefonske centrale.

Osim u proizvodnji, elektrotehničari i elektro inženjeri mogu raditi i u komercijalnim poslovima vezanim za tržište i u veleprodaji električnih proizvoda, elektroopreme i elektromaterijala.
Srednja elektrotehnička škola
Rad na računaru (AutoCAD), znanje engleskog jezika kao i vozačka dozvola B kategorije. Zbog brzih tehnoloških promena inženjer elektrotehnike mora biti spreman i na trajni proces učenja i stručnog usavršavanja.
od 600 do 700 evra
Prodaja elektrotehničke opreme ili rad na školovanju korisnika ili učenika tehničkih škola.
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Organizacione
  • Kreativno razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Veština rada pod pritiskom
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Manipulativnost
Većina inženjera radi u relativno udobnim uslovima kancelarije ili razvojnih laboratorija. Često svoj posao obavljaju u grupi – projektnom timu.
Ponekad posao elektrotehničara iziskuje i rizike s obzirom da se direktno susreće sa električnom energijom, koja može prouzrokovati strujni udar. Inženjeri elektrotehnike bave se složenim spravama, ali i pojavama koje se ne mogu videti ni opipati.
Potrebe za inženjerima elektrotehnike više ne rastu, ali su još uvek velike i verovatno se ubuduće neće znatnije menjati. Zato će većina inženjera elektrotehnike naći zaposlenje relativno brzo nakon završenog školovanja. Međutim, samo deo njih moći će da bira radno mesto prema vlastitim sklonostima. Veliki deo inženjera elektrotehnike zaposliće se u računarstvu kao programeri, sistemski inženjeri ili projektanti informatičkih sistema. Umesto razvojem i projektovanjem opreme, mnogi će se baviti njenom prodajom, dok će neki raditi u školovanju korisnika ili učenika tehničkih škola.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.