Baza zanimanja

Inženjer/ka industrijskog mašinstva

Industrijski inženjer bavi se razvojem, projektovanjem i usavršavanjem mašina, ljudi i materijala i optimalnim korišćnjem tih sistema. Tu su takođe i organizacija rada, analiza i praćenje procesa proizvodnje, optimizacija proizvodnih procesa, održavanje proizvodne opreme, analiza troškova, analiza pokazatelja ekonomičnosti, produktivnosti, rentabilnosti, obezbeđenje računarske podrške u organizaciji, obezbeđenje softverskih paketa za upravljanje proizvodnim procesima, projektovanje informacionih sistema namenjenih održanju, oblikovanje informacionih sistema za podršku odlučivanju, ergonomsko oblikovanje proizvoda, ergonomsko projektovanje radnog prostora, procena i dizajniranje uslova na radu, kao i oblikovanje proizvoda, procesa i alata vezano za povećanje bezbednosti, komfora i učinka.

Fabrike za proizvodnju i održavanje mašina i postrojenja, projektantske firme, konsultantske firme
Mašinska škola
Zahvaljujući stalnom razvoju industrije ovaj posao je veoma dinamičan u smislu da zahteva praćenje tokova promena i stalno usavršavanje.
od 500 do 600 evra
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Organizacione
  • Analitičko razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Timski rad
  • Misaonost
  • Savesnost, odgovoronost
Ovaj posao nudi prostor za kreativan pristup rešavanju problema. Sprovedena istraživanja u našoj industriji pokazuju da oko 70% zaposlenih mašinskih inženjera radi na poslovima iz oblasti Industrijskog inženjerstva. Ustanovljeno je da postoji potreba za zapošjavanjem preko 300 stručnjaka profila Industrijskog inženjerstva u 33 preduzeća obuhvaćena anketom. U uslovima savremenog privređivanja realno je očekivati da će se potrebe privrede za ovim znanjima i ovim profilom stručnjaka višestruko povećati.

Mogućnost rada u noćnoj smeni. Inženjeri često rade i prekovremeno kada su pritisnuti rokovima za dovršenje projekta.

U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.