Baza zanimanja

Sudija/Sutkinja

Sudija rešava sukobe između dve strane - određuje ko je kriv i donosi presudu. Neki od njegovih zadataka su: lični prijem građana, proučavanje materijala za sudske postupke, održavanje sastanaka, obaveštavanje građana njihovim o pravima i obavezama u toku sprovođenja sudskih postupaka, analizira dostupne dokaze, odlučuje u skladu sa postojećim pravilima.
Glavna suština ovog zanimanja je procena prekršaja i donošenje pravične presude. Predmeti na kojima radi mogu biti obične parnice između porodice, ali i teška krivična dela. Sudija treha uvek da bude nepristrasan i svoje odluke mora da zasniva samo na Ustavu i postojećim zakonima države. Ova pozicija je odvojena od državnog aparata.
Sudu
Položen pravosudni ispit, pripravnički staž i iskustvo.
Pripravnički staž, pravnik u osiguravajućem društvu, položen pravosudni ispit.
Sada pripravnici ili sudijiski pomoćnici, da bi postali sudije ili zamenici tužilaca, moraju posle pravosudnog ispita upisati i završiti Pravosudnu Akademiju za koju polažu i prijemni ispit. Na taj način, kroz praksu se osposobljavaju za poslove sudija i tužilaca, te će se ubuduće samo iz njihovih redova birati budući pravosudni kadar.
do 6 meseci
preko 60 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Istraživačke
 • Analitičko razmišljanje
 • Veština rada pod pritiskom
 • Timski rad
 • Komunikativnost
 • Misaonost
 • Skoncentrisanost
 • Udubljenost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
Pomaganje ljudima u nevolji i suzbijanje društveno neprihvatljivog ponašanja od strane pojedinaca.
Potrebno je dosta vremena da se dođe do ove pozicije. Ovo zanimanje može biti opasno za osobu i za njenu porodicu zbog potencijalnih nezadovoljnih klijenata.
Prema Zakonu o sudijama čl .43-46 za sudiju može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, koji je završio pravni fakultet, položio pravosudni ispit i koji je stručan, osposobljen i dostojan sudijske funkcije.

Posle položenog pravosudnog ispita potrebno je radno iskustvo u pravnoj struci:

- dve godine za sudiju prekršajnog suda;

- tri godine za sudiju osnovnog suda;

- šest godina za sudiju višeg suda, privrednog suda i Višeg prekršajnog suda;

- deset godina za sudiju apelacionog suda, Privrednog apelacionog suda i Upravnog suda;

- dvanaest godina za sudiju Vrhovnog kasacionog suda.

Ostali uslovi za izbor sudije su stručnost, osposobljenost i dostojnost.

Stručnost podrazumeva posedovanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje sudijske funkcije.

Osposobljenost podrazumeva veštine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravničkih znanja u rešavanju sudskih predmeta.

Dostojnost podrazumeva moralne osobine koje sudija treba da poseduje i ponašanje u skladu sa tim osobinama.

Moralne osobine koje sudija treba da poseduje su: poštenje, savesnost, pravičnost, dostojanstvenost, istrajnost i uzornost, a ponašanje u skladu sa tim osobinama podrazumeva čuvanje ugleda sudije i suda u službi i izvan nje, svest o društvenoj odgovornosti, održavanje nezavisnosti i nepristrasnosti, pouzdanosti i dostojanstva u službi i izvan nje i preuzimanje odgovornosti za unutrašnju organizaciju i pozitivnu sliku o sudstvu u javnosti.

Kriterijume i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti propisuje Visoki savet sudstva, u skladu sa zakonom.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.