Baza zanimanja

Sudija/Sutkinja

Suđenje u krivičnim predmetima izvršiocima krivičnih dela. Rad na obradi krivičnih predmeta i priprema za suđenja za sledeći dan, obrada pošte itd.
Sudu
od 800 do 900 evra
Pripravnički staž, pravnik u osiguravajućem društvu, položen pravosudni ispit.
Sada pripravnici ili sudijiski pomoćnici, da bi postali sudije ili zamenici tužilaca, moraju posle pravosudnog ispita upisati i završiti Pravosudnu Akademiju za koju polažu i prijemni ispit. Na taj način, kroz praksu se osposobljavaju za poslove sudija i tužilaca, te će se ubuduće samo iz njihovih redova birati budući pravosudni kadar.
do 6 meseci
preko 60 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Administrativne
  • Organizacione
  • Analitičko razmišljanje
  • Veština rada pod pritiskom
  • Misaonost
  • Savesnost, odgovoronost
Pomaganje ljudima u nevolji i suzbijanje društveno neprihvatljivog ponašanja od strane pojedinaca.
Loš materijalni i društveni status, loši uslovi rada, nedostatak dobre organizacije posla na nivou suda.
Ranije se sudija birao na 8 godina, a danas sudija se bira za stalno radno mesto.
U ovom poslu nema mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje neće biti posla za 5 narednih godina.