Baza zanimanja

Sudijski/a pomoćnik/ca

Rad sa dnevnom poštom tj. kontrola raznih podnesaka, žalbi, predloga, nalaza veštaka, te dalje postupanje sa njima. Praćenje sudske prakse i pravne literature. Izrada nacrta presude, a nakon što sudija donese odluku u konkretnom predmetu. Pisanje raznovrsnih procesnih rešenja tokom postupka. Ispitivanje odnosno saslušanje svedoka i oštećenih na zapisnik.
Sud, opštinski, apelacioni, trogvinski
Gimnazija, srednja ekonomska škola, srednja pravna škola
Pravosudni ispit koji je obavezan za ovo radno mesto.
od 400 do 500 evra
Sudijski pripravnik, polaganje pravosudnog ispita.
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Administrativne
  • Organizacione
  • Analitičko razmišljanje
  • Skoncentrisanost
  • Konzervativnost
  • Savesnost, odgovoronost
Mogućnost stalnog usavršavanja u struci, sticanje praktičnog iskustva, mogućnost učenja od ljudi sa velikim iskustvom i znanjem u praksi.
Delimična ograničenost samostalnosti u radu.
U ovom poslu nema mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje neće biti posla za 5 narednih godina.