Baza zanimanja

Profesor/ka Univerziteta

Predavanja studentima i naučno-istraživački rad. U načelu, profesori organizuju nastavu i drže predavanja, a asistenti im pomažu u nastavi i izvode laboratorijske i terenske vežbe sa studentima. Profesori mogu predavati jedan predmet ili više srodnih predmeta. Nekada predaju ex cathedra, u velikim amfiteatrima s preko stotinu studenata, a nekada rade s manjim grupama kao vešti vodiči koji podstiču aktivnost samih studenata. U nastavi koriste razna pomagala: kredu i tablu, projektore i grafoskope, videosnimke i kompjutere. Veliki deo vremena provode u pripremama za predavanja i vežbe. Profesori i asistenti rade sa studentima i individualno: primaju ih na konsultacije i savetuju o prikladnoj literaturi i nejasnim delovima gradiva. Po završenoj nastavi nekog predmeta, na kraju semestra ili školske godine, profesori ispituju i ocenjuju studente. Profesori u naučno-nastavnom zvanju dužni su da pišu i različite izveštaje po nalogu fakultetskih veća. Najčešće su to izveštaji s prikazom i ocenom nečijeg magistarskog ili doktorskog rada ili s prikazom i ocenom nečije naučne i nastavne delatnosti u postupku (re)izbora. Osim toga, dužni su deo svog vremena da odvoje i za rad u fakultetskim većima i komisijama, a po potrebi da prihvate na određeno vreme i neku administrativnu funkciju (šefa katedre ili odseka, dekana). Delatnost pojedinih univerzitetskih profesora često prevazilazi okvire njihovih ustanova: kao vrhunski stručnjaci za neko područje nauke, oni često služe i kao savetnici Vladinim i nevladinim, privrednim i neprofitnim organizacijama.
Fakultet u sklopu Univerziteta
Srednja škola ili gimnazija
Magistarske studije, Doktorske studije, stručni seminari i konferencije. Profesori i saradnici moraju da prate dostignuća u svojoj oblasti nauke. Oni zato čitaju nove knjige, prate naučno-stručne časopise, razgovaraju s kolegama i učestvuju na naučnim i stručnim skupovima. Oni takođe sprovode vlastita istraživanja, kako bi proširili znanja u svom području: formiraju hipoteze, opažaju i eksperimentišu, prikupljaju i analiziraju podatke i donose zaključke. O svojim nalazima izveštavaju u stručnim i naučnim časopisima i objavljuju knjige. To posebno važi za profesore u naučno-nastavnom zvanju, čije napredovanje u viša zvanja direktno zavisi od toga koliko su bili uspešni u naučnom radu.
Demonstrator, Asistent pripravnik, Asistent, Docent, Vanredni profesor, Redovni profesor

preko 3 godine
do 20 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Liderske (veštine vođstva)
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Kreativno razmišljanje
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Fleksibilnost
Kreativan i rad sa ljudima koji žele znanja, fleksibilno i dinamično zanimanje, stalni rad n asebi i svom profesionalnom usavršavanju, rad na razvoju nauke i teorije.

Mala plata za uloženi rad jeste problem u akademskoj sferi, ali je zarada ipak stabilna i dovoljna za izdržavanje porodice.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.