Baza zanimanja

Projektni/a menadžer/ka

Upravljanje projektima: planiranje, organizovanje i praćenje projekata. Planiranje aktivnosti i resursa potrebnih za realizaciju projekata, komunikacija sa učesnicima na projektu Kontaktiranje klijenata, rad sa programerima, vodim računa o finansijama i uspešnosti i kvalitetu obavljenog posla.
Konsultantska kuća, Kompanija za "web development", IT kompanija
Praksa tokom studija, kursevi o upravljanju projektima i implementaciji, kursevi o poslovnoj komunikaciji i saradnji sa klijentima
Marketing menadžer, volonterski rad, samostalni rad u oblasti progamiranja
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Liderske (veštine vođstva)
  • Menadžment novca
  • Energičnost
  • Fleksibilnost
Nova profesija, malo ljudi koji su stručni u ovome, fleksibilno radno vreme, mogućnost napredovanja
Stres, posao je često naporan i neizvesnog ishoda
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.