Baza zanimanja

Veb programer/ka

Pravljenje veb aplikacija, veb portala i sajtova. Programeri aplikacija pišu programe koji rešavaju samo posebne poslove, ili prerađuju već postojeće-opšte aplikacije prilagođavajući ih potrebama organizacije. Sistemski programeri pišu programe za održavanje i kontrolu softvera kompjuterskog sistema, kao što su operativni sistemi ili sistemi za upravljanje bazama podataka.
privatno preduzeće, firma za programiranje
Gimnazija
Java, EJB3, J2EE (JBOSS i SEAM), PL/SQL, Delphi, rad sa bazama podataka
veb programer, asistent programera
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Analitičko razmišljanje
  • Timski rad
  • Energičnost
  • Savesnost, odgovoronost
Relativno je lako doći do posla, solidno plaćen posao
Presija, kratki rokovi - radi se i noću ako treba
Poslove veb programiranja trenutno obavljaju osobe sa završenom srednjom školom i veštinama veb programiranja. Ipak, kako raste broj fakulteta koji se bave ovom oblašću raste, te se veruje da će ubuduće biti potrebna i fakultetska diploma.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.