Baza zanimanja

Fizičar/ka

Fizičari istražuju i postavljaju temeljna načela o građi, opštim svojstvima i kretanju materije, stvaranju i prenosu energije i međudelovanju materije i energije. Neki fizičari ova temeljna znanja primenjuju u teorijskim područjima, kao što su pitanja o prirodi vremena ili poreklu svemira, dok se drugi bave praktičnim problemima, npr. razvojem novih materijala, unapređenjem elektronskih i optičkih instrumenata ili medicinske opreme.
Fizičari kreiraju i sprovode eksperimente koristeći lasere, ciklotrone, elektronske mikroskope, teleskope, velike spektrometre i druge uređaje. Sistematskim opažanjem, merenjima i analizama pokušavaju da utvrde zakonitosti koje opisuju prirodne sile, kao što su gravitacija, elektromagnetizam i nuklearna međudelovanja. Pronalaze i mogućnosti primene fizičkih zakona i teorija u rešavanju problema na području nuklearne energije, elektronike, optike, telekomunikacija, tehnologije svemirskih letelica, usavršavanja medicinskih instrumenata i sl.
Većina fizičara bavi se i istraživanjem i razvojem, odnosno usavršavanjem, novih tehnologija. Neki sprovode fundamentalna teorijska ili eksperimentalna istraživanja da bi obogatili naučna saznanja. Tako istražuju strukturu i dinamiku jezgra atoma, proučavaju dinamičke efekte na površinama materijala, izučavaju kvantnu teoriju polja. Fizičari koji sprovode primenjena istraživanja usmereni su prema razvoju novih uređaja, proizvoda i postupaka, oslanjajući se pritom na otkrića i znanja koji proizilaze iz fundamentalnih istraživanja.
Fizičari konstruišu i instrumente ili aparaturu za potrebe svojih istraživanja. Često se događa da ova istraživačka oprema ima i dodatnu praktičnu primenu. Tako se laseri koriste u hirurgiji; pojedini merni instrumenti upotrebljavaju se npr. pri analizama krvi ili hemijskog sastava hrane; mikrotalasni uređaji koriste se kao rerne i sl. Neki fizičari se bave testiranjem, kontrolom kvaliteta i ostalim poslovima vezanim za industrijsku proizvodnju. Pokazuje se takođe da fizičari svoja znanja, sposobnosti i usvojene pristupe rešavanju problema mogu uspešno da primene u bankarskim poslovima, modeliranju finansijskih sistema i operacija na berzama.
Fizičari rade na različitim mestima, zavisno od profila i usmerenja na studijama: u naučno-istraživačkim institutima, industrijskim i vojnim laboratorijama, osnovnim, srednjim i visokim školama, fakultetima, velikim bolnicama koje zahtevaju održavanje i unapređivanje složenih medicinskih instrumenata.
od 600 do 700 evra
Praksa ili volontiranje u nekom naučno-istraživačkom institutu, asistent na fakultetu.
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Timski rad
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Savesnost, odgovoronost
Njihovi poslovi su često vezani za međunarodne ugovore i uključuju povremena putovanja u inostrane naučne centre i institucije opremljene posebnim, vrlo skupim, uređajima, npr. velikim akceleratorima.
Fizičari zaposleni u školskim ustanovama mogu raditi u smenama.
Teorijski usmereni fizičari svoje poslove većinom obavljaju u kancelarijama koje nužno raspolažu savremenom računarskom opremom i standardnim softverom, uz programe koje sami razvijaju. Eksperimentalni fizičari veći deo vremena provode u laboratorijama, a radno vreme često se usklađuje prema zahtevima eksperimenta, rasporedu merenja i sl. Istraživači na nekim područjima eksperimentalne fizike obično rade u velikim timovima.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.