Baza zanimanja

Diplomirani/a pravnik/ica

Sastavljanje ugovora u oblasti privrednog prava, rešavanje drugih pitanja u oblasti privrednog i radnog prava relevantnih za poslovanje kompanije. Istraživanje pozitivnog zakonodavstva, istraživanje prakse međunarodnih tela, pisanje projekata. Praćenje rada organa organizacije, tumačenje zakonskih i podzakonskih akata, davanje pravnih mišljenja članovima organizacije, vođenje projekata i učestvovanje u realizaciji projekata, organizovanje seminara, rad u radnim grupama za kreiranje zakonskih akata, učestvovanje na stručnim skupovima, pisanje pravnih mišljenja. Neka radna mesta omogućavaju i saradnju sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama drugih zemalja.
Pravnik u državnoj instituciji se uglavnom bavi davanjem mišljenja na predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju Vlada i ministarstva, a koje se odnosi na usklađenost predloga akta sa Ustavom i pravnim sistemom.
Kompanija, nevladina organizacija, državna institucija, firma, pripravnik, rad u advokatskoj kancelariji.
Gimnazija
Seminari o vođenju projekata, pripravnički staž u advokatskoj kancelariji.
Advokatska kancelarija, pripravništvo u Sudu.
do 6 meseci
preko 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Istraživačke
 • Analitičko razmišljanje
 • Veština rada pod pritiskom
 • Timski rad
 • Komunikativnost
 • Energičnost
 • Misaonost
 • Udubljenost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
Upoznavanje sa različitim oblastima prava, napredak u profesionalnom smislu, dobra preporuka za eventualni sledeći posao, fleksibilno radno vreme, dinamičnost posla, mogućnost stalnog usavršavanja - svakoga dana se nešto novo nauči, upoznavanje sa različitim oblastima prava, napredak u profesionalnom smislu, dobra preporuka za eventualni sledeći posao. Stiče se sveobuhvatno znanje u vezi pravnog sistema i organizacije jedne države, uz istovremeno upoznavanje sa načinom zaključivanja poslova na međunarodnom nivou (uglavnom se odnose na zaključivanje međunarodnih ugovora). Upoznaje se pravna norma, a vremenom se savlađuje veština pisanja pravne norme i osećaj za grupisanje normi u posebne celine u okviru jednog propisa. Takođe, razvija se sposobnost analitičkog sagledavanja sistema, tumačenja propisa i pronalaženja pravnih praznina. Posao je dinamičan, mada ponekad stresan.
Često se zahteva prekovremeni rad, ponekad u firmama vladaju loši međuljudski odnosi. Radi se mnogo različitih stvari pa ponekad može biti teško fokusirati se na svaki pojedinačni radni zadatak. Posao je ponekad isuviše kompleksan i zahteva konstantnu koncentrisanost i obaveštenost o svemu što se dešava, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj sceni.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.