Diplomirani/a pravnik/ica
zaposlen u: Kompanija, nevladina organizacija, državna institucija, firma, pripravnik, rad u advokatskoj kancelariji.
opis posla: Sastavljanje ugovora u oblasti privrednog prava, rešavanje drugih pitanja u oblasti privrednog i radnog prava relevantnih za poslovanje kompanije. Istraživanje pozitivnog zakonodavstva, istraživanje prakse međunarodnih tela, pisanje projekata. Praćenje rada organa organizacije, tumačenje zakonskih i podzakonskih akata, davanje pravnih mišljenja članovima organizacije, vođenje projekata i učestvovanje u realizaciji projekata, organizovanje seminara, rad u radnim grupama za kreiranje zakonskih akata, učestvovanje na stručnim skupovima, pisanje pravnih mišljenja. Neka radna mesta omogućavaju i saradnju sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama drugih zemalja. Pravnik u državnoj instituciji se uglavnom bavi davanjem mišljenja na predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju Vlada i ministarstva, a koje se odnosi na usklađenost predloga akta sa Ustavom i pravnim sistemom.
obrazovanje:
srednja škola: Gimnazija
dodatno obrazovanje: Seminari o vođenju projekata, pripravnički staž u advokatskoj kancelariji.
visina zarade: od 400 do 2000 evra
prethodni koraci: Advokatska kancelarija, pripravništvo u Sudu.
vreme potrebno da se dođe do ove pozicije: oko 6 meseci
radno vreme: od 48 do preko 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibino.
veštine:
 • komunikacijske
 • istraživčke
 • analitičko razmišljanje
 • veština rada pod pritiskom
 • timski rad
osobine:
 • komunikativnost
 • energičnost
 • misaonost
 • udubljenost
 • radoznalost
 • savesnost, odgovoronost
prednosti: Upoznavanje sa različitim oblastima prava, napredak u profesionalnom smislu, dobra preporuka za eventualni sledeći posao, fleksibilno radno vreme, dinamičnost posla, mogućnost stalnog usavršavanja - svakoga dana se nešto novo nauči, upoznavanje sa različitim oblastima prava, napredak u profesionalnom smislu, dobra preporuka za eventualni sledeći posao. Stiče se sveobuhvatno znanje u vezi pravnog sistema i organizacije jedne države, uz istovremeno upoznavanje sa načinom zaključivanja poslova na međunarodnom nivou (uglavnom se odnose na zaključivanje međunarodnih ugovora). Upoznaje se pravna norma, a vremenom se savlađuje veština pisanja pravne norme i osećaj za grupisanje normi u posebne celine u okviru jednog propisa. Takođe, razvija se sposobnost analitičkog sagledavanja sistema, tumačenja propisa i pronalaženja pravnih praznina. Posao je dinamičan, mada ponekad stresan.
nedostaci: Često se zahteva prekovremeni rad, ponekad u firmama vladaju loši međuljudski odnosi. Radi se mnogo različitih stvari pa ponekad može biti teško fokusirati se na svaki pojedinačni radni zadatak. Posao je ponekad isuviše kompleksan i zahteva konstantnu koncentrisanost i obaveštenost o svemu što se dešava, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj sceni.
dodatne informacije:
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.

Želiš da nam pomogneš da dopunimo opis nekog zanimanja ili dodamo novo? Klikni ovde, popunjavanje upitnika traje 5 minuta.
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.