Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Profesor/ka etnomuzikologije

Posao profesora etnomuzikologije (i ostalih stručnih predmeta) u srednjoj muzičkoj školi je izuzetno odgovorno i zanimljivo zanimanje. Početak radnog dana, kao i njegovo trajanje, zavisi od rasporeda časova, pa tako se može desiti da vam je obavezno doći na posao u 12h i da imate samo jedan čas, ili...

Kustos/škinja u muzeju

Osnovni zadaci kojima se kustosi bave su prikupljanje i istraživanje predmeta od kulturno-istorijskog značaja i sastavljanje muzejskih zbirki. U cilju prikupljanja predmeta, koji bi bili interesantni za vrstu muzeja u kome rade, kustosi često posećuju druge muzeje, galerije i privatne kolekcionare....

Akademski/a slikar/ka

Slikar je osoba koja se bavi umetnošću samostalno i/ili u timu i stvara umetnička dela. Umetničkom delatnošću, slikar istražuje, razvija i analizira svoj lični autorski stil i izraz, dovodeći ga u kontekst sa savremenim umetničkim tendencijama i istorijskim umetničkim dostignućima. Posao slikara...

Glumac/ica

Glumac tumači dramske uloge. Nakon što pročita scenario, odlučuje kako će igrati svoju ulogu. O svojim idejama razgovara sa rediteljem i dogovara se kako tumačiti određeni lik. U glumi se koriste izrazi lica, izrazi govora i pokreti tela, a neke uloge zahtevaju od glumca da peva ili igra. Kako bi š...

Dizajner/ka

Dizajneri osmišljavaju, izrađuju i uređuju čovekovu okolinu, kako bi predmeti u njoj bili što funkcionalniji i lepši. Oni su zaslužni za izgled vozova, automobila, kompjutera, nameštaja, različitih ambalaža, knjiga, časopisa, plakata, odeće. Prema onome što oblikuju, uslovno ih možemo podeliti na in...

Likovni/grafički umetnik/ica

Likovni umetnici izražavaju svoje misli i osećaje gotovo neograničenim brojem postupaka i materijala. Koriste se uljem, vodenim bojama, voštanim bojama, olovkama, glinom, drvetom ili bilo kojim drugim sredstvom, uključujući računare, da stvore realističnu ili apstraktnu sliku stvari, ljudi, prirode...

Filmski/a režiser/ka

Režiser je osoba koja na autorski način vodi, usmerava, koordinira i kontroliše procese pripreme, realizacije, izvođenja, sklapanja, uređivanja i montaže audiovizuelnog ili scenskog dela. Režiser koordinira rad na pripremi umetničkog dela za javno prikazivanje ili izvođenje te glumcima daje uputst...

Solo pevač/ica

Peva kao solista. Interpretira muziku koristeći znanje harmonije, melodije, ritma i stvaranja glasa da bi se predstavila karakterizacija ili postigao lični stil vokalnog izvođenja. Peva, sledeći štampani tekst i muzičke notacije ili pamti partiture. Može pevati a kapela (bez instrumentalne pratnje)...

Kostimograf / kostimografkinja

Kostimograf je vrstan poznavalac stilova i načina oblačenja u različitim vremenskim razdobljima. On crta kostime za pozorište ili film te nadgleda njihovu izradu. Nakon prethodno obavljenog razgovora sa rediteljem i scenografom, kostimograf izrađuje skice, za određeno delo i odnosi ih u krojačku rad...

Violinista/kinja

Svira muzički instrument kao solista ili kao član muzičke grupe, na primer orkestar ili bend, u svrhu zabavljanja publike. Studira i uvežbava muziku da bi naučio i interpretirao partiture. Svira iz pamćenja ili prateći napisane note. Može improvizovati, komponovati, može pratiti solistu ili nekog dr...

TV voditelj/ka

Osmišljavanje tema za emisije, istraživanje, biranje i kontaktiranje adekvatnih gostiju, snimanje priloga van studiija, prezentovanje. Saopštavanje vesti, vođenje dijaloga sa gostima emisije tako da ta emisija bude gledanije od konkurentskih.

Muzikolog/škinja

Muzikolog je onaj koji se bavi muzikologijom kao naukom, a muzikologija je naučna analiza i proučavanje muzike koje je zasnovano na istraživanju. On može i da predaje muzičku kulturu u školskim institucijama (osnovnim i srednjim). Rad sa grupama od 10 do 15 učenika, predavanja, slušanje muzike, gl...

Konzervator/ka (restaurator/ka) u muzeju

Organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa - kulturnih dobara, samostalno sprovodi najsloženije poslove u vezi sa konzervacijom / restauracijom i preventivnom kon...

Statista/kinja

Statiranje obično obuhvata pozadinsko učestvovanje u nekom medijskom projektu, npr. kao publika u studiju (tada statisti aplaudiraju), slučajni prolaznci u nekoj seriji ili nekom filmu... Najčešće se radi o učestvovanju u izradi reklama, spotova, tv serija i filmova.

Digital Content Creator (Kreator digitalnog sadržaja)

Kreator digitalnog sadržaja radi sa namerom da stvori zanimljiv sadržaj koji ima veze sa proizvodima ili uslugama brenda i koji obrazuje i informiše njihovu publiku. Pisanjem tih sadržaja kreator povećava posećenost vebsajta i privlači klijente. Sadržaj koji kreira može biti u formi video zapisa,...

3D modelar/ka

Kreiranje trodimenzionalnih kompjuterskih modela radi pomoći posmatraču (investitoru) da sagleda digitalno neki objekat koji postoji u realnosti ili se tek projektuje, kako bi ga bolje razumeo, trodimenzionalno prikazivanje kao osnova za projektovanje novih zgrada, fabrika, hotela i drugih objekata,...

Influenser/ka

U marketinškom smislu, influenser je neko ko navodi druge da donose određene potrošačke odluke. Ukratko, sako osoba ima poziciju ili moć da navede druge ljude da izaberu jedan proizvod u odnosu na drugi, smatra se da ta osoba utilče na tržište. Pravi infu+luenser je osoba koja ima moć da ubedi svoju...

Vizualizator informacija

Vizualizator/ka informacija može da obavlja različite aktivnosti prilikom prezentovanja, primenom vizuelnih alata (u njih se ubrajaju grafički prikazi, fotografije, video klipovi, crteži; posteri, mape itd.). Ovi alati mogu unaprediti prezentaciju – mogu usmeriti i poboljašati pažnju publike, njihov...

Istoričar/ka umetnosti

Sprovodi goste kroz postavku muzeja, prati restauraciju, konzervaciju, sertifikovanje i framiranje artefakata, prati lokalna, regionalna, državna i međunarodna dešavanja na planu kulture i umetnosti, koncipiri postavku muzeja i učestvovuje i u njenoj realizaciji, piše tekstova i studija o muzeju, p...

Modni/a stilista/stilistkinja

Opis posla stiliste, čija je jedna od glavnih odgovornosti davanje modnih saveta, uključuje: savetovanje o stilu za poznate ličnosti, kreiranje novog stila za pojedince, za istraživanje vrsta tkanina i odevnih dodataka, da pratimo modne dizajnere, učestvovanje na modnim revijama, pratiti aktuelne, r...