Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Ekonomski/a analitičar/ka

Priprema, organizacija i sprovođenje raznih istraživanja kojima će se moći odgovoriti na mnoga aktuelna pitanja povezana s ekonomskim temama. Zatim, analiza i interpretacija prikupljenih podataka, kreiranje različitih izveštaja za potrebe korisnika na temelju dobijenih informacija, kontinuirano pr...

Politički/a analitičar/ka

Priprema, organizacija i sprovođenje raznih istraživanja kojima će se moći odgovoriti na mnoga aktuelna pitanja povezana s političkim temama. Zatim, analiza i interpretacija prikupljenih podataka, kreiranje različitih izveštaja za potrebe korisnika na temelju dobijenih informacija, kontinuirano prać...

Kustos/škinja u muzeju

Kustosi muzeja vode brigu o muzejskim zbirkama, prikupljaju, sređuju, štite i čuvaju građu, sprovode potrebna istraživanja i organizuju izložbe i bave se publicističkom delatnošću. Kustosi muzeja prate aukcije i izložbe, kontaktiraju i sarađuju s galerijama, skupljačima i antikvarima, pa tako mogu...

Demograf / demografkinja

Demografi prikupljaju i obrađuju podatke o stanovništvu i utvrđuju međusobne odnose kretanja i različitih karakteristika stanovništva s drugim društvenim i ekonomskim pojavama. Oni prikupljaju podatke o prostornom rasporedu stanovništva (demogeografija) i o različitim obeležjima populacije nekog pod...

Savetnik/ca u Ministarstvu finansija

Rad u oblasti međunarodnih finansijskih odnosa. Saradnja sa multilateralnim finansijskim organizacijama, rešavanje otvorenih pitanja iz oblasti finansijske saradnje sa stranim državama.

Brend menadžer/ka

Organizacija i sprovođenje kampanja i događaja, plasiranja poruka i informacija, koordinacija dizajna i produkcije idejnih rešenja, kontrola poruka, informacija i kampanja kroz sve interne i eksterne medije, saradnja sa marketinškim i medijskim kućama, kontrola marketing budžeta, definisanje i imple...

Marketing istraživač/ica

Priprema, organizacija i sprovođenje istraživanja, sastavljanje anketnih upitnika i podsetnika za intervjue, pisanje izveštaja. Posao uključuje i predviđanje novih tržišnih prilika, analizu konkurencije i njihovih marketinških aktivnosti, zatim ocenjivanje uspešnosti kampanja u oblasti marketinga, p...

Menadžer/ka projekata

Planiranje projekata, organizovnja i koordinacija radnih zadataka, određivanje rokova, kontrola rada i motivacija izvršitelja, evaluacija rada.

Sudija/Sutkinja

Suđenje u krivičnim predmetima izvršiocima krivičnih dela. Rad na obradi krivičnih predmeta i priprema za suđenja za sledeći dan, obrada pošte itd.

Sudijski/a pomoćnik/ca

Rad sa dnevnom poštom tj. kontrola raznih podnesaka, žalbi, predloga, nalaza veštaka, te dalje postupanje sa njima. Praćenje sudske prakse i pravne literature. Izrada nacrta presude, a nakon što sudija donese odluku u konkretnom predmetu. Pisanje raznovrsnih procesnih rešenja tokom postupka. Ispitiv...

Bankarski/a službenik/ca

Šalterski službenici u bankama obavljaju vrlo širok dijapazon bankarskih poslova: obavljaju uplate, isplate i prenos sredstava, primaju depozite i uplate za kredite, ispunjavaju obrasce neophodne za odobravanje kredita i drugih bankovnih usluga, prodaju ili kupuju strani novac. Pre nego što isplate...

Digitalni antropolog/antropološkinja

Proučava odnos između ljudi i tehnologije, kvantitativno i kvalitativno istražuje svakodnevne navike u korišćenju društvenih mreža (fejsbuka, tvitera, instagrama), uticaj online zajednice, kao i različitih mobilnih aplikacija. Digitalni antropolog omogućava korisnicima mreža da lakše iskoriste pun p...

Online Content Strategist (Strateg online sadržaja)

Osoba koja se bavi ovim zanimanjem bavi se razvijanjem strategije web sadržaja usklađene sa kratkoročnim i dugoročnim ciljevima i razvijanjem uređivačkog kalendara.

Konsultant/kinja za učenje na daljinu

Novo zanimanje konsultant za učenje na daljinu je moderna verzija mentora i profesora koji koristi savremenu metodologiju za prenošenje i proveru znanja svojih učenika i studenata. Njegov posao je da organizuje, kreira i sprovodi odgovarajuće kurseve putem interneta, da ocenjuje, prati i drži konsul...

Event menadžer/ka (Organizator/ka događaja)

Event menadžer je osoba koja planira i rukovodi aktivnostima vezanim za realizaciju događaja. Uključeni su u mnogo više operacija od samog planiranja i izvršenja – građenje brenda, marketing i strategija komunikacije. Oni su eksperti za kreativne, tehničke i logističke elemente uz pomoć kojih će jed...

Sportski/a novinar/ka

Odlazak na sportske događaje, Pisanje vesti i tekstova, obavljanje intervjua, kreiranje reportaža, posećivanje konferencija za štampu

Istoričar/ka umetnosti

Istorija umetnosti kao disciplina je specijalizovana grana istorije koja se bavi evolucijom kulture kroz umetnost poput arhitekture, likovne umetnosti, skulptura i grafike, pa čak i performansi. To je jedno od veoma širokih polja u društevnim naukama, a povezano je s nekoliko drugih disciplina. Mnog...