Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Menadžer/ka projekata u NVO

Komunikacija sa klijentima, osmišljavanje projekata, praćenje realizacije postojećih aktivnosti, pribavljanje finansijskih sredstava. Administracija projekta, osmišljavanje, organizovanje i koordinacija događaja, administracija baze podataka članova, editovanje i lektorisanje tekstova za newsletter,...

Menadžer/ka programa u međunarodnoj organizaciji

Dizajn i menadžment programa koji se bavi reformom sektora bezbednosti. Posao uključuje pregovaranje sa relevantim domaćim i stranim institucijama, savetovanje, pisanje projektnih i analitičkih dokumenata, finansijski i ljudski menadžment itd.

Marketing i PR menadžer/ka

Organizuje internu i eksternu komunikaciju, planira i realizuje marketinške aktivnosti, istražuje tržište, organizuje promocije i događaje, sponzorstva, radi na image building, brend recognition, reputation, prati aktivnosti i piše izveštaje o medijima itd.

Novinar/ka

Uređivanje poslovno investicionog internet portala. Pisanje vesti, izveštaja, intervjua, reportaža, posećivanje konferencija za štampu, pisanje tekstova, odlazak na razne događaje, konferencije,telefoniranje, sedenje nekoliko sati za računarom, rad vikendom

Pomoćnik/ica direktora banke

primena međunarodnih računovodstvenih standarda i nacionalnih propisa u poslovnim knjigama

Projektni/a menadžer/ka

Upravljanje projektima: planiranje, organizovanje i praćenje projekata. Planiranje aktivnosti i resursa potrebnih za realizaciju projekata, komunikacija sa učesnicima na projektu Kontaktiranje klijenata, rad sa programerima, vodim računa o finansijama i uspešnosti i kvalitetu obavljenog posla.

Sekretar/ica

Korespondencija sa najvažnijim poslovnim partnerima, praćenje dnevne štampe kako domaće tako i strane i prevod najvažnijih članaka vezanih za delatnost institucije, pisanje izveštaja po zahtevu partner institucija, pružanje pomoći poslovnim partnerima na polju stranih ulaganja

Menadžer/ka za procenu rizika

Kreditni rizik, procena klijenata i njihove platežne sposobnosti

Saradnik/ca na razvoju poslova u konsultantskoj firmi

Sastanak sa klijentima, pregovori sa kolegama, procena stanja na tržištu

Direktor/ka prodaje u internet kompaniji

Sastanak sa najvećim klijentima, mentorisanje i savetovanje sa kolegama koji se bave prodajom. Planiranje strateškog razvoja firme, informisanje o bitnim političko-ekonomskim činiocima na tržištu.

Nastavnik/ica u školi

Priprema i držanje predavanja, ispitivanje i ocenjivanje učenika. Svaki nastavnik/ca, u okviru svog nastavnog predmeta, prilagođava svoje stručno znanje propisanom programu za određeni razred i prenosi ga učenicima. Pri tome se služi savremenim psihološko-pedagoškim znanjima o procesima učenja, meto...

Sociolog / sociološkinja

Istraživanje promena u društvu, promovisanje kulture i rad sa NVO, Organizovanje istraživanja, pisanje radova. Sociologija je jedna nauka ali postoje neke relativno nezavisne oblasti ove nauke. Neki sociolozi se bave proučavanjem strukture društva, drugi pak proučavanjem grada ili sela, zatim margin...

Istoričar/ka

Rad sa istorijskim zapisima i materijalima, odnosno različitim izvorima istorijske građe. Na primer rad u školi, podrazumeva neposredan rad sa učenicima, rad u muzeju rad na pripremi izložbe, direktan kontakt sa istorijskim predmetima, pripremu publikacija itd. Takođe, u Srbiji postoji nekoliko in...

Politikolog / politikološkinja

Politikolog nije isto što i političar. Za razliku od političara koji se kroz aktivno delanje u političkim partijama bore da osvoje vlast i tako dobiju priliku da promovišu i realizuju određene ideje i vrednosti, politikolog se bavi analizom političkih pojava i procesa. Političar posmatra politiku ka...

Savetnik/ica za karijerno informisanje

pisanje planova/izveštaja; kreiranje programa i informativnih materijala, osmišljavanje aktivnosti u oblasti karijernog informisanja, pisanje i prosleđivanje informacija kolegama koje rade sa strankama

Direktor/ka bankarske filijale

Jedna od primamljivih opcija po završenom obrazovanju i stečenom radnom iskustvu jeste bavljenje menadžmentom bankarske filijale. Ova pozicija omogućava kontrolu protoka finansijskih sredstava između centralne filijale i filijale na lokalu, kao i između klijenata (fizičkih i pravnih lica) i banke. P...

Revizor/ka

Vrši se nadzor i kontrola rada operativnih izvršioca (računovođa i knjigovođa), kontrola periodičnih izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans i ostali prateći dokumenti). Svoju delatnost obavljam u kancelariji, dok ponekad posao zahteva odlazak na teren, ukoliko nas...

Politikolog / politikološkinja za međunarodne odnose

koordinacija i organizacija aktivnosti na programu, pregovaranje sa klijentima i zainteresovanim stranama, izveštavanje

Komercijalista / komercijalistkinja

posećivanje potencijalnih kupaca, primanje narudžbina i rešavanje svih problema i prigovora naručioca. Pripremanje izveštaja i obavljanje administrativnih poslova. Održavanje prodajne mreže, sprovođenje promotivnih aktivnosti i "merchandising".

Komercijalni/a direktor/ka

Praćenje kretanja sirovina i gotovih proizvoda na tržištu, izrada planova na osnovu kojih će se vršiti konkretni zadaci nabavke i prodaje, kontaktiranje dobavljača i korisnika proizvoda.