Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Kreditni/a službenik/ica

Istraživanje kreditnih metoda, analiza, kontrola, obuka zaposlenih, komunikacija sa zaposlenima, pružanje podrške i saveta kolegama i klijentima.

Pravni/a referent/kinja

obavljanje poslova vezanih za upis u sudski registar, podnošenje tužbi nadležnim sudovima za naplatu dugova, izrada opštih akata i ugovora i ostalih pravnih poslova u firmi.

Broker/ka

Trgovina hartijama od vrednosti, u svoje ime ili u ime kompanije za koju radi; zadatak je: po što boljim uslovima i za što veću vrednost plasirati poverene hartije od vrednosti na berzu, od čega zavisi i sopstvena zarada; praćenje kretanja ponude i tražnje na berzi i izveštavanje kompanije u čije se...

Statističar/ka

Prikupljanje, analiza i obrada kvantitativnih podataka za različite vrste istraživanja, kao i njihova interpretacija. Ponekad savetovanje i nadzor pri sprovođenju istraživačkog projekta.

Arheolog / arheološkinja

Proučavanje i tumačenje pojedinih razdoblja ljudske istorije na osnovu materijalnih dokaza, istraživanje i rad na terenu ukoliko se naiđe na arheološko nalazište, kao i prezentacija rezultata rada.

Analitičar/ka investicija

Ispitivanje uspešnosti i kredibiliteta tržišta i firmi, kao i ekonomije u celini i davanje analiza i preporuka klijentima kako i gde najpovoljnije investirati.

Portfolio menadžer/ka

Upravljanje imovinom fonda, odnosno hartijama od vrednosti u ime i za račun drugih lica. Sredstva koja građani ulože se investiraju u hartije od vrednosti sa ciljem da rizik bude minimalan a dobit maksimalna.

Advokatski/a pripravnik/ica

Posmatranje i učenje od mentora, proučavanje zakona koji su relevantni za određeni predmet, ponekad i prisustvovanje suđenjima.

Menadžer/ka proizvoda

upravljanje svim aktivnostima vezanim za naš proizvod, što podrazumeva organizovanje, koordiniranje, nadgledanje i izvršavanje radnih zadataka. Praćenje svih promena na tržištu i prilagođavanje proizvoda željama potrošača. ,

Finansijski/a analitičar/ka

Proučavanje tržišta hartija od vrednosti i njihovo kretanje, proučavanje konkurencije na tržištu i davanje saveta i preporuka za kupovinu ili prodaju.

Komunikolog / komunikološkinja

Podrazumeva primenu različitih alata u kreiranju komunikacije – izgovorena i pisana reč, fotografija, video zapis, muzika, scenski pokret. Reč je o primeni različitih "alata" koji mogu poslužiti kao kanal putem kojeg će poruka stići do svog cilja. Poslovi obuhvataju i analizu medijske scene i medijs...

Menadžer/ka bankarske filijale

Kontrola protoka finansijskih sredstava između centralne filijale i filijale na lokalu, kao i između klijenata (fizičkih i pravnih lica) i banke.

Koordinator/ka za ljudska prava

Zadaci su sledeći: Zadatak 1: Koordinira i nadgleda aktivnosti jedinice i njenih službenika, u koordinaciji sa drugim Jedinicama za Ljudska prava i Kabinetom Premijera zajedno sa Kancelarijom Premijera, Zadatak 2: Osigurava efektivnu organizaciju i funkciju ove jedinice, planiranjem njenog rada...

Naučni/a istraživač/ica u nezavisnom istraživačkom institutu

Uglavnom se radi od kuće. Posao je dosta individualan, praktično se svodi na puno čitanja literature i pisanja analiza i tekstova (na neki način posao podseća na konstantno studiranje). S vremena na vreme treba da se ide na istraživanja na terenu, i često se putuje na konferencije.

Vršnjački/a edukator/ka - omladinski/a radnik/ica

Edukacija mladih u neformalnom obrazovanju. Kao i organizacija aktivnosti, realizacije projekata i osmišljavanje i pisanja istih.

Direktor/ka prodaje

Sastanak sa najvećim klijentima, mentorisanje i savetovanje sa kolegama koji se bave prodajom. Planiranje strateškog razvoja firme, informisanje o bitnim političko-ekonomskim činiocima na tržištu. Širenje posla, ostvarivanje plana prodaje, organizacija posla, uvođenje novih kanala prodaje, unapređen...

Asistent/kinja na projektu

Zadatak projektnog asistenta je da se od početka do kraja brine o uspešnoj realizaciji projekata. Projektni asistent je zadužen za komunikaciju sa spoljnim stručnjacima, moderatorima i organizatorima konferencija, timom za IT podršku, zainteresovanim institucijama uključenim u projekte. Takodje, zad...

Modni/a urednik/ica

Uređivanje modnih rubrika u časopisu, organizovanje modnih snimanja, stajling na snimanjima, uređivanje TV emisija o modi, stajling na reklamnim i muzičkim spotovima, uređivanje veb sajtova o modi, kasting manekena i fotomodela, izveštavanje sa modnih revija, kritike modnih linija...

Pravnik/ica u Nacionalnom savetu

Svakog radnog dana idem na posao, prvi posao koji radim je kontrolišem elektronsku poštu. Posle toga radim poslove koji su neophodni za na Komisiju za omladinu i civilno društvo. Redovno se održavaju sastanci članova Komisije, ili sastanci sa drugim zainteresovanim stranama.

Menadžer/ka za upravljanje kvalitetom

Radi se u kancelariji, ali se zbog prirode posla putuje na sastanke sa dobavljačima, kupcima, partnerima, itd. Računar se koristi neprestano, uz upotrebu najsavremenijih softvera i alatki radi kreiranja i kontrole ispunjenja sopstvenih ciljeva, ali i ciljeva kompanije. Konstantno usavršavanje je neo...